Sijoitettujen lasten terveystarkastukset (esitietolomakkeet)

Lapsen terveydentila tulee tutkia sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä. Esitietolomakkeet tukevat laadukkaan terveystarkastuksen toteuttamista ja varmistavat, että tarkastuksen tekevällä lääkärillä on riittävät tiedot. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sijoitettujen lasten terveystarkastukset (esitietolomakkeet)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsen terveydentila tulee tutkia sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä. Esitietolomakkeet tukevat laadukkaan terveystarkastuksen toteuttamista ja varmistavat, että tarkastuksen tekevällä lääkärillä on riittävät tiedot. 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Petta Porko

Luotu

04.10.2023

Viimeksi muokattu

11.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

•Sijoitettujen lasten terveystarkastuksia on toteutettu kirjavin käytännöin hyvinvointialueella. 

•Laadukas terveystarkastus edistää lapsen oikeuksien toteutumista: tarpeisiin vastaavan sijaishuollon ja terveydenhuollon palveluiden mahdollistamista. Laadukas terveystarkastus osaltaan mahdollistaa tuen oikea-aikaisen järjestämisen ja säästää kustannuksia sekä aikaa.

•Tavoite: hyvinvointialueelle käyttöön yhtenäiset esitietolomakkeet sijaishuoltoon sijoitettavalle lapselle: lapsen tarvitsemien palveluiden ja hoidon selvittäminen ja turvaaminen.

•Esitietolomakkeiden käyttäminen:

 • Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja sijaishuoltoyksikön työntekijä / perhehoitaja täyttävät esitietolomakkeen terveystarkastusta varten ja aikuinen auttaa tarvittaessa lasta täyttämään oman lomakkeensa
 • Lasten (10-12v) ja nuorten (yli 13v) esitietolomakkeet

•Esitietolomakkeet toimitetaan tarkastuksen tekevälle lääkärille -> terveystarkastus toteutetaan paikallisessa sote-keskuksessa -> lausunto terveystarkastuksesta toimitetaan sosiaalityöntekijälle terveydenhuollosta.

•TSK-hankkeessa edistetty sijoitettujen lasten terveystarkastusten yhtenäistämistä laatimalla esitietolomakkeet, joiden avulla terveydenhuolto saa tarvittavat taustatiedot terveystarkastuksen toteuttamiseksi 

 • keskustelua aiheesta on käyty lähiterveyspalveluiden ja lastensuojelun esihenkilöiden kanssa kahteen otteeseen  
 • lisäksi on toteutettu työpaja esitietolomakkeiden työstämiseen alueen yksityisten ja omien lastensuojeluyksiköiden sairaanhoitajien, perhehoidon tiimiläisten sekä lähiterveyspalveluiden terveydenhoitajien kanssa (noin 30 osallistujaa).

Terveydentila täytyy tutkia, jotta

 • selviää, tarvitseeko lapsi lääketieteellistä kuntoutusta tai hoitoa
 • sosiaalityöntekijä tietää, millaista sijaishuoltoa lapsi tai nuori tarvitsee ja
 • sijaishuolto pystyy hoitamaan tehtävänsä.

Huomioitava:

 • mieliala ja päihteiden käyttö
 • suunterveys
 • lapseen mahdollisesti kohdistuvan kaltoinkohtelun tunnistaminen (hoidon laiminlyönti, henkinen ja fyysinen väkivalta, seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö, lapselle sepitetty tai aiheutettu sairaus)
 • seksuaalineuvonnan tarve.
Toimintaympäristö **

Etelä-Pohjanmaalla on hyvinvointialueen omia lastensuojeluyksiköitä 3, joissa on 46 asiakaspaikkaa ja yksityisiä lastensuojelulaitoksia yli 40, näissä on noin 500 asiakaspaikkaa. Puolet lastensuojeluyksiköihin sijoitetuista lapsista tulee Etelä-Pohjanmaalle muista maakunnista. Sijoitetuille lapsille on lakisääteinen velvollisuus tehdä terveystarkastus ja taustalla toimii eri lakeja esim. lastensuojelulaki, jotka ovat ohjaamassa toiminnan kehittämistä eteenpäin. Lainsäädännön kehittymistä ja sen vaikutuksista sijaishuollon järjestämiseen tulee seurata ja ottaa huomioon kehittämisessä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sijaishuoltoon voidaan sijoittaa alle 18 -vuotiaita lapsia ja nuoria. Lapsen terveydentila tulee tutkia sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä (Lastensuojelulaki 51 §). Sijaishuoltoa on: kiireellinen sijoitus 30 + 30 pv, huostaanotto johtavan viranhaltijan päätöksellä, huostaanotto hallinto-oikeuden päätöksellä. Asiakasymmärrystä on kerrytetty keskustelulla aiheesta lähiterveyspalveluiden ja lastensuojelun esihenkilöiden kanssa kahteen otteeseen. Tämän lisäksi on toteutettu työpaja esitietolomakkeiden työstämiseen alueen yksityisten ja omien lastensuojeluyksiköiden sairaanhoitajien, perhehoidon tiimiläisten sekä lähiterveyspalveluiden terveydenhoitajien kanssa (noin 30 osallistujaa). Näiden avulla on saatu alueen tilanteesta muodostettua reaaliaikainen asiakasymmärrys vallitsevasta tilanteesta ja lähdetty kehittämään yhteistä toimintamallia. 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sijoitettujen lasten terveystarkastuksesta on muodostettu yhteistä ymmärrystä lähiterveyspalvelujen ja lastensuojelun esihenkilöiden sekä alueen yksityisten ja omien lastensuojeluyksiköiden sairaanhoitajien, perhehoidon tiimiläisten sekä lähiterveyspalveluiden terveydenhoitajien kanssa. Toiminnan käytäntöön vieminen tarvitsee lähiterveyspalvelujen ja lastensuojelun esihenkilöiden päätöksen, että yhteistä toimintatapaa sijoitettujen lasten terveystarkastusten osalta lähdetään alueella toteuttamaan. Tämän jälkeen asia voidaan viestiä sijoitettujen lasten kanssa toimiville tahoille ja viedä käytäntöön. Uutta toimintamallia ja siinä käytettyjä esitietolomakkeita, joiden avulla terveydenhuolto saa tarvittavat taustatiedot terveystarkastuksen toteuttamiseksi, tulee tarkastella säännöllisesti ja kerätä kokemuksia toimintamallin ylläpitämiseksi sekä jatkokehittämiseksi. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ei ole arvioitu. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin taustalla toimii lainsäädäntö sijoitettujen lasten terveystarkastuksesta. Terveystarkastuksen esitietolomakkeisiin voi hakea mallinnusta mm. kouluissa suoritetuista säännöllisistä ja lakisääteisistä terveystarkastuksista ja niissä käytettävistä lomakkeista. Asian läpikäyminen ja dialogi lähiterveyspalvelujen ja lastensuojelun esihenkilöiden kanssa sekä sijoitettujen lasten kanssa päivittäin tekemisissä olevien ammattilaisten kanssa tukevat toimintamallin eteenpäin viemistä. Tämä toimintamalli on sovellettavissa myös muiden kehittämistoimintojen osalta eri kohderyhmien ja toimintaympäristöjen osalta. 

Kansikuva
Sijoitettujen lasten terveystarkastukset

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet