Sijaishuolto

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Osaaminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitämme sijaishuollon päihde- ja mielenterveystyön osaamista Varhan omissa lastensuojelulaitoksissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Trauma
Sijaishuolto
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sanctuary-ohjelma on traumatietoinen työskentelytapa joka on sovellettavissa suomalaisiin laitoksiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Monialaisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vaativan tuen yksikön kehittämistyössä hyödynnettiin kokemusasiantuntijuutta työpajatyöskentelyllä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Laatutyö
Asiakaslähtöisyys
Osallisuus
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli systeemisen työotteen juurruttamiseksi Kymenlaakson hyvinvointialueen lastensuojelulaitoksiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Sijaishuolto
Lastensuojelu
Ehkäisevä päihdetyö
Osaaminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tukirakenteet Kymenlaakson hyvinvointialueen omien lastensuojelulaitosten päihdeosaamisen vahvistamiseksi: lastensuojelulaitosten päihdetiimi toimintatapoineen, kuvatut päihdetyön toimintatavat ja

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Sijaishuolto
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsen terveydentila tulee tutkia sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Perhehoito
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vastaanottoperhetoiminta on päivystyksellistä perhehoitoa avo- ja kiireellisen sijoituksen tilanteisiin Satakunnan alueella, jota koordinoi ympärivuorokautisesti Lastensuojelulaitos Pellava yhdessä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Sijaishuolto
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalinen palautepolku peli antaa sijaishuollon nuorille  välineen vaikuttavan palautteen antamiseen ja yhteyden pitämiseen oman sosiaalityöntekijän kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Integraatio
Mielenterveyspalvelut
Peruskoulu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Savossa LUMO-hankkeen tuella kehitetty teoreettinen toimintamalli lastensuojelun pitkäaikaisen vaativan sijaishuollon yksikköön, jossa on huomioitu integratiivinen yhteistyö nuorisopsykiatria

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Kuopio
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Monialaisuus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelumuotoilun avulla oli tarve selkeyttää Pohjois-Savoon rakenteilla olevan lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa, nuorisopsykiatrista hoitoa ja perusopetusta integroivan lastensuojelulaitoksen