Sijaishuolto

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Integraatio
Mielenterveyspalvelut
Peruskoulu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Savossa LUMO-hankkeen tuella kehitetty teoreettinen toimintamalli lastensuojelun pitkäaikaisen vaativan sijaishuollon yksikköön, jossa on huomioitu integratiivinen yhteistyö nuorisopsykiatria

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Kuopio
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Monialaisuus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelumuotoilun avulla oli tarve selkeyttää Pohjois-Savoon rakenteilla olevan lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa, nuorisopsykiatrista hoitoa ja perusopetusta integroivan lastensuojelulaitoksen

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Lainsäädäntö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jälkihuollon perehdytysmateriaali työntekijälle, jossa kuvataan keskeisimmät lainsäädännön asettamat raamit jälkihuollon toteuttamiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Sijaishuolto
Yhteistyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojelun ja koulun yhteinen toimintamalli, jossa sijoitetun lapsen ympärille nimetään tiimi lapsen asioissa työskentelevistä ammattilaisista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Moniammatillisuus
Psykososiaalinen tuki
Kohderyhmä
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sekä vahvan psykiatrisen tuen että vaativan sijaishuollon laitoshoidon tarpeessa oleville nuorille osasto tai yksikkö, joka pystyisi vastaamaan mahdollisimman laajasti molempiin tarpeisiin niin, et

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Vaasa
Satakunta
Pori
Varsinais-Suomi
Turku
Aihealueet
Sijaishuolto
Päihdepalvelut
Mielenterveyspalvelut
Kokemusasiantuntijuus
Vertaistuki
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jalkautuvien päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen perustason lastensuojeluyksiköihin Länsi-Suomen alueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Sijaishuolto
Terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on luoda maakunnallinen malli lakisääteisiin terveystarkastuksiin, jotka tehdään silloin kun lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Osallisuus
Fasilitointi ja osallistuminen
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojelun  sijaishuollossa asuvat ja asuneet nuoret sekä sijaissisarukset pääsivät tuottamaan kokemustietoa ja luomaan omia ratkaisuehdotuksiaan lastensuojelun sijaishuoltoa koskeviin haasteis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Turku
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsi ja ohjaaja toteuttavat viikoittain yhteisen kirjauksen lapsen asiakastietojärjestelmään.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

NOJA-hankkeessa kehitettiin tapoja lisätä nuoren ymmärrystä oikeuksistaan lastensuojelun sijaishuollossa ja työskenneltiin nuorten kanssa pienryhmissä mallinnusten pohjalta.