Suuhygienistin etäkonsultaatio ikäihmisten hoitajille

Toimintamallin tarkoituksena on parantaa ikäihmisten suun terveyttä lisäämällä suun terveydenhuollon ja ikäihmisten hoitajien yhteistyötä ja madaltamalla kynnystä ottaa yhteyttä suun terveyteen liittyvissä asioissa samalla tietämystä suun terveydestä lisäten.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Suuhygienistin etäkonsultaatio ikäihmisten hoitajille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoituksena on parantaa ikäihmisten suun terveyttä lisäämällä suun terveydenhuollon ja ikäihmisten hoitajien yhteistyötä ja madaltamalla kynnystä ottaa yhteyttä suun terveyteen liittyvissä asioissa samalla tietämystä suun terveydestä lisäten.

Toteutuspaikka
Lieksan suun terveydenhuolto ja Lieksan ikäihmisten hoivakodit, Siun sote
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lieksa
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

10.11.2022

Viimeksi muokattu

15.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin tarkoituksena on parantaa hoivakodeissa ja kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten suun terveyttä. Etäkonsultaatiomallin avulla hoitajat voivat matalalla kynnyksellä konsultoida suuhygienistiä teams-sovelluksen avulla ja sen perusteella suuhygienisti tekee ikäihmiselle suun hoidon tarpeen arvion. Suuhygienisti pääsee Mediatrista (potilastietojärjestelmä) hoitajan antamalla mediatrinumerolla katsomaan potilaan aiempia hammashoitotietoja ja tarvittaessa varaamaan suoraan aikaa hammashoitolaan etäyhteyden aikana. Jos hoidon tarpeen arviossa suuhygienisti toteaa että seuranta tai pelkkä omahoidon ohjeistus riittää hoitosuunnitelmaksi, voidaan välttyä ns. turhilta käynneiltä hammashoitolassa. Pilotin ideana on myös lisätä hoitohenkilöstön tietämystä suun terveydestä ja sen hoitoon liittyvistä asioista ja näin vähentää myös kysyntää hammashoitolassa ikäihmisten suun terveysongelmien osalta.

Toimintaympäristö **

Toimintamallin tarkoitus hyödyntää nykyteknologiaa ikäihmisten suun terveyden edistämistyössä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pilottiin osallistuva kohderyhmä on Lieksan alueella olevien Siun soten ikäihmisten yksiköt sekä Lieksan kotihoito. Pilotissa on tarkoituksena että hoitajat varaavat ikäihmisille etäkonsultaatioajat teams-sovelluksen avulla ja konsultaatiot toteutetaan myös teams-yhteydellä videokuvaa apuna käyttäen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Jos pilotin jälkeen toimintamalli päätettäisiin ottaa pysyväksi käytännöksi:

-tarvitaan resurssi suun terveydenhuollosta ottaa konsultointeja vastaan

-hoivayksiköissä/kotihoidossa tarvitaan motivoitunut henkilöstö joka osaa käyttää teamssia puhelimella/kannettavalla (tarpeen mukaan myös web-kameraa), laitteet toki pitää konsultoitavasta yksiköstä myös löytyä

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etäkonsultaatipilotti toteutettiin Lieksan alueella 13.10.-15.12.2022 välisenä aikana. Etäkonsultaatioita tuli ainoastaan yksi kappale koko kokeilun aikana. Kokeilun aikana yhteydenottoja teams-viesteillä suuhygienistille tuli muutamia, mutta nämä eivät johtaneet etäkonsultointiin - aika varattiin suoraan hammashoitolaan tai sovittiin tarkastuskäynti asiakkaan kotiin.

Etäkonsultaatiomahdollisuudesta muistuteltiin osastonhoitajia ja hoitajia pilotin aikana, mutta yhteydenottoja ei siitä nähden tullut. Osasyynä yhteydenottojen vähyyteen voi olla henkilöstön teknisen osaamisen vähäisyys ja se, että jo aiemmin syksyllä oli sovittu käyntejä hoitokoteihin niin että suuhygienisti käy tarkastamassa kaikki asukkaat paikan päällä. Pilotin aikana muutamia pyyntöjä hoivakoteihin tulemisesta tuli myös ajanvarauksen kautta.

Palautteiden perusteella osa koki että muutaman kuukauden kokeilun aikana toimintamalli ei ehtinyt vakiintua käytännöksi. Osa taas toivoi ennemmin perinteisiä suuhygienistin käyntejä hoivakodeilla. Tietokoneella tehtävän konsultaation tekeminen oltiin koettu osan henkilöstössä keskuudessa haastavaksi kanavaksi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli tarvitsisi toimiakseen henkilöstölle tarkoitetun infotilaisuuden esihenkilöille pidetyn lisäksi - se mahdollisesti madaltaisi kynnystä ottaa yhteyttä suun terveydenhuollon yhteyshenkilöön. Myös laitteiden käyttökoulutus voisi olla paikallaan ennen konsultaation toteuttamista.

Vaatii yhden henkilön resurssin suun terveydenhuollosta esimerkiksi tiettynä aikana varattavaksi etäkonsultointia varten - voidaan sopia aikaa, jos ei konsultointeja tule, voidaan ajat vapauttaa muiden asiakkaiden käyttöön.

Viestintää/tiedottamista enemmän sekä lisää kannustusta kokeiluihin.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Kohderyhmä