Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ilmiöt
Älykkään teknologian murros
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointikellolla saadun asiakkaan aktiivisuuden ja uni- ja valveillaolorytmin tuottaman tiedon hyödyntäminen ennakoivasti hoitotyössä kotihoidossa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lieksa
Aihealueet
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Älykkään teknologian murros
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoituksena on parantaa ikäihmisten suun terveyttä lisäämällä suun terveydenhuollon ja ikäihmisten hoitajien yhteistyötä ja madaltamalla kynnystä ottaa yhteyttä suun terveyteen lii

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Älykkään teknologian murros
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisen työpöytä kokoaa asiakasohjauksen työkalut yhteen ja helpommin käytettäväksi ammattilaisille. Työpöydän avulla helpotetaan ammattilaisen tiedonhakua ja asiakkuuksien hallintaa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Tiedonhallinta
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Älykkään teknologian murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verkostofoorumi on maksuton, ennalta sovitun ajan mittainen tiedotus-, keskustelu- ja verkostoitumisalusta Kansa-koulu-hankkeiden valmentamille kirjaamisasiantuntijoille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Kotihoito
Päivystys
Ensihoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Integraatio
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Älykkään teknologian murros
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Oikea apu, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa kuvaa SoTe-tiken moniammatillista toimintaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Tiedonhallinta
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Älykkään teknologian murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kirjaamisfoorumi on maksuton neljän viikon mittainen valmennuskokonaisuus, jossa valmennetaan valtakunnallisesti sosiaalihuollon ammattilaisia yhdenmukaiseen kirjaamiseen liittyen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Yhteiskehittäminen
Verkostot
Järjestöt
Palvelupolku
Ilmiöt
Jakamistalous- ja alustat
Älykkään teknologian murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisen hyvän alusta on ympäristö, joka yhdistää asiakkaat, omaiset, palvelut, palveluntuottajat ja palveluiden järjestäjät sekä ammattilaiset palvelupolkujen tueksi.