Suun terveydenhuollon uusi ostopalvelun hankintamalli

Palveluntuottajalta hankitaan suun terveydenhuollon palveluita ajanvarausaikoina toimenpidepohjaiseen hinnoitteluun perustuen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Suun terveydenhuollon uusi ostopalvelun hankintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palveluntuottajalta hankitaan suun terveydenhuollon palveluita ajanvarausaikoina toimenpidepohjaiseen hinnoitteluun perustuen.

Toteutuspaikka
Toimintamalli kehitettiin ja pilotoitiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Espoon suun terveydenhuollossa yhteistyössä palveluntuottajien kanssa Espoon ja Helsingin alueilla sijaitsevissa yksityisissä ostopalveluhammashoitoloissa.​
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Niki Hintikka

Luotu

16.02.2024

Viimeksi muokattu

16.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Ratkaisun perusideana on hyödyntää jo olemassa olevia tietojärjestelmiä ja asiakkaiden toivetta sähköisistä palveluista. Palveluntuottajalta hankitaan palveluita ajanvarausaikoina toimenpidepohjaiseen hinnoitteluun perustuen. Palveluntuottaja etäkäyttää tilaajan potilastietojärjestelmää. Palveluntuottajalle avataan ajanvarauskirjalle vastaanottoajat samoin kuin hyvinvointialueen omille vastaanottajille. Asiakas tekee itsenäisesti sähköisesti ajanvarauksen. Palveluntuottaja laskuttaa tekemänsä toimenpiteet potilastietojärjestelmän toimenpideraportin perusteella. Hyvinvointialue laskuttaa asiakasta. ​

Toimintaympäristö **

Julkisen suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä kasvaa väestön kasvaessa ja ikääntyessä hampaallisena. Suun terveydenhuollon henkilöstöstä ja tiloista on niukkuutta. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella strategisena linjauksena on tuottaa palveluja monituottajamallilla. Yksityissektorilla on merkittävästi suun terveydenhuollon kapasiteettia, jota se on halukas myymään julkisen sektorin palveluntuotantoon. Ostopalvelun hankinta-, lähete- ja toteutusprosessin viemää resurssimäärää tulee vähentää voimavarojen kohdentamiseksi varsinaiseen palvelutuotantoon. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pilotoitu palvelu on tarkoitettu aikuisasiakkaille, jotka haluavat itsenäisesti asioida sähköisissä ajanvarauspalveluissa. Asiakkaiden kokemuksia kerättiin kyselyllä, joka suunnattiin pilotissa mukana olleille työntekijöille. Arvioinnin kohteena oli asiakkaiden tyytyväisyys ja asiakkaiden hoidon tarpeen ohjautuminen tarkoituksenmukaiselle vastaanottoajalle ja ammattilaiselle.​

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käyttöönotto edellyttää selkeää päätöstä toimintamallista ostopalvelun hankinnassa ja myöntämisessä. Henkilöresursseja tarvitaan mm. ostopalvelujen hankintaan, ajanvarauskirjojen hallintaan ja tietojärjestelmätukeen.​

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palvelun saatavuus parani pilotointiaikana. Sähköisten ajanvarausten määrä ja osuus ajanvarauksista kasvoi. Takaisinsoittojono lyheni. Sekä palveluntuottajan että hyvinvointialueen ajanvarauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin henkilöresurssin tarve väheni. Palveluntuottajan laskuttaminen yksinkertaistui verrattuna ostopalvelujärjestelmän käyttöön.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltaminen vaatii toimivaa sähköistä ajanvaraus- ja kutsujärjestelmää sekä luotettavaa raportointia. Palveluntuottajan tulee käyttää hyvinvointialueen tietojärjestelmää. Toimintaympäristössä tulee olla tarjolla yksityisten palveluntuottajien kapasiteettia. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä