Sähköinen asiointi

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Ikääntyminen
Sähköinen asiointi
Tapahtumatuotanto
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke ja Sedu Seinäjoki toteuttivat yhteistyössä Digiarki-tapahtuman digitukea tarvitseville. Kävijä pääsi tutustumaan eri digipalveluihin ja sai digitukea. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
RRP
Prosessien kehittäminen
Sähköinen asiointi
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sähköisten palvelujonojen yhtenäistämistyö jonka aikana siirrytään aiemmin kuntakohtaisesti toteutetuista sähköisistä palvelujonoista alueellisesti toteutettuihin palvelujonoihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Ostopalvelut
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Sähköinen asiointi
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palveluntuottajalta hankitaan suun terveydenhuollon palveluita ajanvarausaikoina toimenpidepohjaiseen hinnoitteluun perustuen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Perusterveydenhuolto
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella käyttöönotetaan digitaalinen ajanvaraus diabeteshoitajan määräaikaiskontrolliin ja puhelinaikaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Perusterveydenhuolto
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on käyttöönotettu digitaalinen ajanvaraus rokotuspalveluihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Perusterveydenhuolto
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on käyttöönotettu digitaalinen ajanvaraus aikuisneuvolan/vastaanottopalvelujen hoitajavastaanotoille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Saavutettavuus
Tiedonhallinta
Sähköinen asiointi
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

DVV:n kehittämän Avustettu puolesta asioinnin valtuutus -toimintamallin käyttöönottosuunnitelma Etelä-Pohjanmaalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Omahoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa on kuvattu geneerinen malli digitaalisten hoito- ja palvelupolkujen suunnitteluun ja käyttöönottoon. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Kouluterveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ekaluokkalaisten terveystarkastuksiin on käytössä sähköinen ajanvaraus Seinäjoen kouluterveydenhuollossa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaalla on koko hyvinvointialueella käytössä sähköinen ajanvaraus hampaan tai paikan lohkeama ajoille.