Sähköinen asiointi

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Etäpalvelu
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Virtuaaliassistentti eli chatbot Konsti palvelee hyvaep-verkkosivustolla antaen yleisneuvontaa ja palveluihin ohjausta 24/7.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Sähköinen asiointi
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pyydä apua -nappi on matalan kynnyksen palvelu 24/7 koko Satakunnassa. Se on sähköinen palvelu avun, tuen ja palveluiden pyytämiseen. Kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja perheet.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Sähköinen asiointi
Kuntoutus
Apuvälineet
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntoutuspalvelujen sähköisten asiointimahdollisuuksien laajentaminen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Helsinki
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Osallisuus
Sähköinen asiointi
Päihteet ja riippuvuudet
Verkostot
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetään ratkaisuja  asunnottomuutta kokevien tai kokeneiden ihmisten digitaitojen vahvistamiseksi sekä mahdollistetaan heidän osallisuutta yhteiskuntaan myös digitaalisin välinein. 

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Pirkanmaa
Ikaalinen
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Prosessien kehittäminen
Sähköinen asiointi
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kohti maakunnallista sotea-hankkeen toimitapojen ja prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla  -osa-alueen (KOMAS3) Ikaalisten tuotosten yhteenveto ja keskeisten ai

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Lappi
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Moniammatillisuus
Etäpalvelu
Sähköinen asiointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sähköisiä kanavia hyödyntävä monitoimijainen etäkonsultaatio ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat pitkittyneitä ja komplisoituneita ero-, huolto- ja tapaamisriitatilanteita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Aihealueet
Ikääntyminen
Hyvinvointiteknologia
Sähköinen asiointi
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen iäkkäiden ja heidän läheistensä tiedonsaannin turvaaminen saatavilla olevista palveluista ja teknologisista ratkaisuista sähköisen palvelukokonaisuuden avulla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Matkailu
Digitaaliset palvelut
Elinvoima ja elinkeinot
Asiakaslähtöisyys
Sähköinen asiointi
Ilmiöt
Jakamistalous- ja alustat
Kohderyhmä
Koko väestö
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Seudullinen verkkokaupan lanseeraus, matkailupalvelut yhdeltä digitaaliselta luukulta.
Markkinointi somekanavisssa 1.4-31.12.2021.
Moninkertainen kävijämäärä nettisivulla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Ikääntyminen
Matalan kynnyksen palvelu
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneiden OmaSoite -osahankkeessa keskityttiin yhteiskehittämiseen sähköisten palveluiden käyttäjien kanssa sekä nostettiin esille tarve käyttäjien digiosaamisen vahvistamiselle ja digituen tar

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Omahoito
Pitkäaikaissairaat
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaalla on käytössä omaseurantasovellus, jolla astman, verenpainetaudin tai tyypin 2 diabeteksen kontrolliseuranta oli mahdollista toteuttaa etänä.