Vaativan erityisen tuen perhekuntoutuksen malli kuvantaa perhekuntoutuksen prosessia  ja  käsikirjassa avataan palvelun sisältöä tarkemmin.  Malli on kehitetty työntekijöiden tueksi, sitä voidaan hyödyntää perheiden kanssa tehtävässä työssä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vaativan erityisen tuen perhekuntoutus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vaativan erityisen tuen perhekuntoutuksen malli kuvantaa perhekuntoutuksen prosessia  ja  käsikirjassa avataan palvelun sisältöä tarkemmin.  Malli on kehitetty työntekijöiden tueksi, sitä voidaan hyödyntää perheiden kanssa tehtävässä työssä. 

Toteutuspaikka
Vaalijalan osaamis - ja tukikeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Minna Moilanen

Luotu

24.10.2023

Viimeksi muokattu

21.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus tuottaa valtakunnallisesti vaativan erityisen tuen palveluja lapsille ja nuorille. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus toimi osatoteuttajana OT-hankkeessa, johon yhdeksi tavoitteeksi valikoitui vaativan tason palveluiden kehittäminen. Kehittäminen kohdentui hankkeen aikana vaativan erityisen tuen perhekuntoutukseen.  Kehittämisen tavoitteena selkeyttää ja mallintaa perhekuntoutuksen prosessia asiakkaiden tarpeita vastaavaksi mahdollisimman monen asiakasryhmän näkökulmasta.

Vaativan erityisen tuen perhekuntoutukseen  palvelu on erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.  Vaativan erityisen tuen perhekuntoutukselle pyritään vastaamaan perheen arjen tarpeisiin ja tukeen keskiössä olevan lapsen tai nuoren tarpeiden mukaisesti. Perhekuntoutuksen ajan tehdään tiivistä yhteistyötä moniammatillisen työryhmän kanssa sekä turvataan lapsen tai nuoren koulunkäynti perhekuntoutuksen ajalle. Vaativan erityisen tuen perhekuntoutus rakennetaan perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan.  Vaativan tuen perhekuntoutuksen tavoitteena on kartoittaa ja arvioida perheen tuen tarvetta ja lasta tai nuorta tukevia toimintamalleja,  tällöin palvelu voi ennaltaehkäistä lapsen tai nuoren  laitoskuntoutuksen tarvetta. Vaativan erityisen perhekuntoutuksen on tarkoitus myös olla tukena lasten tai nuorten  laitoskuntoutukseen siirryttäessä tai kuntoutuksessa lähtiessä, jolloin tavoitteena on perheen tukeminen omassa kotiympäristössä. Vaativan erityisen tuen perhekuntoutuksessa huomioidaan perhe kokonaisuutena.

Vaativan erityisen tuen perhekuntoutuksen malli on kehitetty työntekijöiden tueksi, jonka kuvattua prosessia on mahdollista hyödyntää perheiden kanssa tehtävässä työssä eri sektoreiden palveluissa.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

OT- hankkeen aikana perhekuntoutukseen osallistuneille vanhemmille laadittiin laajempi palautekysely, jonka vastaukset huomioitiin systemaattisesti perhekuntoutuksen kehittämisessä. 

Kansikuva
Vaativan erityisen tuen perhekuntoutus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä