Vantaan ja Keravan hyvivointialueen perhekeskustoimintamalli

Vantaan ja Keravan (VAKE) hyvinvointialueen perhekeskustoimintamalli - visio, arvot, toimintaperiaatteet ja palvelulupaus sekä johtamisrakenne. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vantaan ja Keravan hyvivointialueen perhekeskustoimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vantaan ja Keravan (VAKE) hyvinvointialueen perhekeskustoimintamalli - visio, arvot, toimintaperiaatteet ja palvelulupaus sekä johtamisrakenne. 

Toteutuspaikka
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kehittää toimintaa eteenpäin.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

20.11.2023

Viimeksi muokattu

07.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kuvataan Vantaan ja Keravan hyvivointialueen toimintamalli ja laaditaan toimintasuunnitelma. Toimintamalli pitää sisällään perhekeskustoiminnan vision, arvot ja toimintatavat sekä palvelulupauksen perheille.

Toimintaympäristö **

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa. Perhekeskustoimintaa on kehitetty Vantaan ja Keravan alueilla useiden vuosien ajan eri hankkeissa, mutta ensimmäistä kertaa  kehittämistä on päästy tekemään yhtenäisenä hyvinvointialueena. Tilanne on uusi ja monet asiat vielä hakevat muotoaan ja paikkaansa. Uusi organisaatio vasta muotoutuu ja päätöksentekijät hakevat uuden instanssin roolia ja tehtäviä. Tilanne on samaan aikaan hedelmällinen ja haastava kehittämistyölle. Kun asioita on paljon samaan aikaan pöydällä, ei aikaa tahdo riittää kaikkeen. Toisaalta uusi on aina mahdollisuus, kun vanhoja toimintatapoja tarkastellaan uuden organisaation silmin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Perhekeskuspalvelut kattavat kaikki Vantaan ja Keravan hyvinvoitnialueen lasten, nuorten ja perheiden palvelut ja osin myös kuntien ja järjestöjen palveluita. Kohderyhmänä ovat kaikki alueen 0-18-vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa ja koko perhe.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Perhekeskustoimintamallin juurtuminen osaksi toimintaa vaatii aikaa. Kysessä on ennen kaikkea kulttuurin muutos ja se vaatii johtamista, rakenteita ja työntekijöiltä uuden omaksumista ja yhteistyötä. 

Tarvitaan yhteiset tavoitteet ja toimintatavat, joita johdetaan yhteensovitetusti. Tarvitaan toimivat johtamisrakenteet, joissa kunnat ja järjestöt ovat mukana, muuten toimintamalli jää vajaaksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin kehittäminen on vielä kesken.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin kehittäminen on vielä kesken, mutta vinkkinä perhekeskustoimintamallin kehittäjille voi sanoa, että tutustu muiden tekemisiin. Paljon hyvää on jo saatu aikaiseksi.

Kansikuva
Oravaperhe vaatetettuna

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet