Vapaaehtoistoiminnan palvelurakenteen kehittäminen

Kuntien ja peruspalvelukuntayhtymien sekä järjestöjen ja muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa malli vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä. Tarkoituksena on vapaaehtoistoimijoiden ja ammattilaisten yhteistyön kehittäminen palvelemaan asiakkaiden tarpeita entistä paremmin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vapaaehtoistoiminnan palvelurakenteen kehittäminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntien ja peruspalvelukuntayhtymien sekä järjestöjen ja muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa malli vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä. Tarkoituksena on vapaaehtoistoimijoiden ja ammattilaisten yhteistyön kehittäminen palvelemaan asiakkaiden tarpeita entistä paremmin.

Toteutuspaikka
ALVA-hankkeen hankealue
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Anitta Anunti

Luotu

25.06.2020

Viimeksi muokattu

25.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Kuntien ja peruspalvelukuntayhtymien sekä järjestöjen ja muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa malli vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä. Tarkoituksena on vapaaehtoistoimijoiden ja ammattilaisten yhteistyön kehittäminen palvelemaan asiakkaiden tarpeita entistä paremmin.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Järjestetään yhteinen tilaisuus, jossa vapaaehtoistoimijat, mm. järjestöjen edustajat ja muut vapaaehtoiset esittelevät omaa vapaaehtoistoimintaansa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen edustajat asiakasryhmiensä tarpeita, joihin voidaan vastata vapaaehtoistoiminnalla. Työpajassa ideoidaan ja kehitetään yhdessä toimintaa. Sosiaali- ja terveyspalvelut nimeävät osa-alueittain työntekijöistään vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt, joihin vapaaehtoiset ottavat yhteyttä. Laaditaan esite vapaaehtoisille sekä tarvittavat lomakkeet kunnan tai kuntayhtymän Internet-sivulle. Yhteyshenkilöt haastattelevat, valitsevat  ja perehdyttävät vapaaehtoiset ja ohjaavat heidät asiakkaiden luokse. Yhteyshenkilöt huolehtivat vapaaehtoisista mm. ohjaamalla koulutuksiin ja järjestämällä vertaistapaamisia ja virkistystapahtumia.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sote-toimijoilla on verkosto vapaaehtoistoimijoiden kanssa ja käytäntö, jolla uudet vapaaehtoiset ohjataan heitä kiinnostavaan vapaaehtoistoimintaan, johon he soveltuvat. Sote-toimija huolehtii vapaaehtoisten hyvinvoinnista jatkuvasti.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Sote-toimijan yhteyshenkilölle on resursoitava työaikaa ja rahaa toimintakuluja varten (esim. vapaaehtoisten koulutus ja virkistys). Järjestöjen ja sote-toimijan säännöllinen ja toimiva yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Myös järjestöihin kuulumattomat vapaaehtoiset ovat tervetulleita toimintaan.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Vertais- ja vapaaehtoistyö Verkostot Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Sosiaalisen pääoman korostuminen Syrjäytyminen Yksinäisyys

Kohderyhmä

Koko väestö