Yhdessä - Pirkanmaan opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisverkosto

Opiskeluhuollon vertaisverkosto on säännöllisesti 1-2 x kuukaudessa kokoontuva, Pirkanmaan opiskeluhuollon ammattilaisista koolle kutsuttu verkosto, jonka tarkoituksena on vuorovaikutuksen mahdollistaminen ja opiskeluhuollon kokonaisvaltainen kehittäminen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhdessä - Pirkanmaan opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisverkosto
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Opiskeluhuollon vertaisverkosto on säännöllisesti 1-2 x kuukaudessa kokoontuva, Pirkanmaan opiskeluhuollon ammattilaisista koolle kutsuttu verkosto, jonka tarkoituksena on vuorovaikutuksen mahdollistaminen ja opiskeluhuollon kokonaisvaltainen kehittäminen.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan maakunta
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

outi koskinen

Luotu

21.12.2021

Viimeksi muokattu

21.12.2021
Ratkaisun perusidea **
 • Opiskeluhuollon vertaisverkosto on säännöllisesti 1-2 x kuukaudessa kokoontuva, Pirkanmaan opiskeluhuollon ammattilaisista koolle kutsuttu verkosto, jossa ilmestyy myös kuukausittainen verkostokirje Verkkari.​
 • Opiskeluhuollon vertaisverkosto on opiskeluhuoltopalveluiden toimintaa kehittävä verkosto, joka nostaa esiin ajankohtaisia opiskeluhuoltoon liittyviä asioita sekä mahdollistaa ammattilaisten vuorovaikutuksen tarjoamalla jokaiselle ammattilaiselle mahdollisuuden tuoda esiin omia näkemyksiä ja kokemuksia opiskeluhuollosta. 
Toimintaympäristö **
 • SOTE-uudistus tuo mukanaan palveluiden uudistamisvelvoitteita myös opiskeluhuollolle. Opiskeluhuollon palveluiden toimivuus uuden organisaation rakentuessa ja isojen muutosten aikana tulee varmistaa kehittämällä uusia toimintamalleja ja tarjoamalla opiskeluhuollon ammattilaisille mahdollisuuden vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. ​
 • Opiskeluhuollon kuraattoreiden ja psykologien kohdalla on pohdittu paljon sitä, miten heidän siirtyminen hyvinvointialueen palvelukseen vaikuttaa opiskeluhuoltopalveluiden työn sisältöihin, työn mahdollisuuksiin oppilaitoksissa, sekä asiakkaisiin eli oppilaisiin ja opiskelijoihin. Tarve avoimelle keskustelulle, uuden toimintaympäristön rakentumisesta tiedottamiselle, yhteisen näkemyksen asiakaskunnan palveluntarpeesta luomiselle ja opiskeluhuollon osaamisen kartoittamiselle ja kehittämiselle on isosti olemassa. ​
 • Muutoksen mahdollistaminen, muutokseen tukeminen ja muutokseen sitoutuminen on välttämätöntä. SOTE-uudistuksen tuoma opiskeluhuoltopalveluiden järjestämisen muutos on huomioitava myös kuntien sivistyspalveluiden kanssa tehtävässä tärkeässä yhteistyössä – Asiakas on yhteinen !
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Opiskeluhuollon vertaisverkostosta vastaa PirSOTE-hankkeen opiskeluhuollon koordinaattori. ​
 • Koordinaattori vastaa verkoston koollekutsumisesta, kokoontumisten asialistoista, kokoontumisten yhteenvedoista sekä kokoontumisten välisenä aikana tiedottamisesta.​
 • Verkosto on kokoontunut 1-2 x kuukaudessa teams-tapaamisena pääsääntöisesti 1h kerrallaan.​
 • Koordinaattori vastaa myös verkostokirje Verkkarin kirjoittamisesta ja jakelusta. Verkostokirjeeseen on tervetulleita kirjoittajiksi kaikki verkoston jäsenet. ​
 • Verkostotapaamisissa kehittämisen työkaluina on keskusteluiden lisäksi käytetty jamboardia ja padlet-työkalua, jotka ovat käytössä viestimiseen myös verkostojen tapaamisten välillä. 
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • Pirkanmaalla ei ole ollut ennen koko Pirkanmaan kattavaa opiskeluhuoltopalveluiden vertaisverkostoa. ​
 • Verkosto on mahdollistanut entistä aktiivisemman keskustelun eri ammattiryhmien kesken, luonut yhdessä tekemisen kulttuuria, kehittänyt opiskeluhuollon toimintamalleja ja luonut yhteistyötä mm. muiden lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimijoiden kanssa. ​
 • Verkosto on mahdollistanut opiskeluhuoltopalvelujen säännöllisen tarkastelun ja arvioinnin.​
 • Verkosto on mahdollistanut ammattilaisten osaamisen jakamisen ja kasvun.​
 • Verkoston työskentelyn pohjalta opiskeluhuollon toimintamallien jatkokehittämisen keskiöön nousivat ryhmäterveystarkastus, työparityö, tiimityömalli sekä verkoston oma toiminta.
Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Vertaisverkoston toimintaa pitää tukea rakenteella – Verkoston ylläpito tulee tulevalla hyvinvointialueella määritellä opiskeluhuoltopalvelun organisaation toiminnaksi.​
 • Vertaisverkosto tarvitsee vastuuhenkilön, jonka vastuulle kuuluu verkoston kokoaminen, viestintä, aiheet ja aineistot, toiminnan kirjaaminen jne. ​
 • Ammattilaisten sitoutumiseksi verkoston toimintaan, siihen pitää resursoida aikaa. ​
 • Vertaisverkoston toteuttamisessa on ylläpidettävä avointa keskustelua, kaikkien äänen kuulemista ja kannustaa aktiiviseen osallistumiseen.
Kansikuva
Opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisverkosto

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Ennaltaehkäisy Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kohderyhmä

Ammattilaiset