Kunta kutsuu paikkakunnalla toimivat järjestöt koolle säännöllisesti vähintään 1-2 kertaa vuodessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhdistysilta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kunta kutsuu paikkakunnalla toimivat järjestöt koolle säännöllisesti vähintään 1-2 kertaa vuodessa.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne- hanke, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Anna Katajala

Luotu

27.02.2020

Viimeksi muokattu

29.04.2020
Ratkaisun perusidea **

Kunnan ja järjestöjen välisen yhteistyön kehittäminen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

TOTEUTUS

1. Yhdistysillan suunnittelu ja ohjelman koostaminen

Kunnan järjestöyhdyshenkilö kutsuu kunnassa toimivat yhdistysagentit ja muut järjestöyhteistyötä tekevät virkamiehet koolle illan suunnittelua varten. Suunnittelupalaverissa mietitään yhdessä, mitä asioita kunta haluaa järjestöille viestiä ja mitä tietoa kunta haluaa järjestöiltä kerätä toiminnan kehittämistä varten. Yhdistysillassa olisi hyvä olla puheenvuorojen lisäksi järjestötoimijoille toteutettava toiminnallinen työpaja ajankohtaisesta aiheesta (ks. teemaehdotukset yhdistysillan aiheeksi). Suunnittelupalaverissa mietitään sopivat puheenvuorot yhdistysillan teeman ympärille ja tehdään työnjako puhujien kutsumiseksi yhdistysiltaan. Kun puheenvuorot on vahvistettu, laaditaan yhdistysillan aikataulu ja kutsu järjestötoimijoille lähetettäväksi.

2. Teemoja yhdistysillan aiheeksi

Teemaehdotuksia yhdistysiltoihin: 1) Järjestöavustukset (kunnan maksamat avustukset, lisätietoa muista avustusmahdollisuuksista, esim. Leader-avustukset), 2) Järjestöjen yhteisen vuosikellon rakentaminen seuraavalle vuodelle (päällekkäisyyksien välttäminen), yhdistysten yhteistyö tapahtumien järjestämisessä, 3) Kunnan ja järjestöjen yhteisen yhteistyöasiakirjan laatiminen, 4) Kunnan järjestöille tarjoamat tilat (tilakäytäntöjen uudistaminen, pelisääntöjen laatiminen, tilojen koostaminen), 5) Kunnan järjestöille maksamat avustukset (avustuskriteerien päivittäminen, pelisäännöt, järjestöavustusten avoimuus), 6) Kuntastrategian työstäminen yhdessä järjestöjen kanssa, 7) Järjestötoiminnasta viestiminen: miten kunta voi tiedottaa järjestöjen toiminnasta, viestintäkoulutuksen järjestäminen tässä yhteydessä (esim. Toimeksi.fi –koulutus), 8) Kokemustiedon kerääminen järjestöiltä hyvinvointikertomukseen.

3. Yhdistysillan koolle kutsuminen

Kunnan järjestöyhdyshenkilö kutsuu järjestöt koolle (mm. sähköpostitse, yhdistysten yhteisessä some-ryhmässä, kunnan verkkosivujen kautta, kunnan some-kanavien kautta, kuntatiedotteen ilmoituksella jne.) ja pyytää tarvittaessa ilmoittautumiset (esim. kahvitarjoilun järjestämistä varten).

4. Yhdistysillan jälkeen

Järjestöyhdyshenkilö koostaa yhdistysillan työpajasta koosteen ja lähettää sen järjestöille ja informoi jatkosta (käsittelyssä olleen teeman jatkotyöstäminen / kommentointi, seuraavan yhdistysillan ajankohta jne.).

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä