Etunimi
Jarno
Sukunimi
Karjalainen
Organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Toimintamallit, joissa mukana

Kuva Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelman, järjestöjen muutostuen ja työkykyohjelman välisestä yhteistyörakenteesta
Toimintamalli
Strategia
Konserni-, omistaja- ja tulosohjaus
Valtionhallinto
Verkostot

Yhteiskehittäminen sosiaalisessa kuntoutuksessa ja sosiaalityössä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Sosiaalinen kuntoutus

Kokonaisuudet, joissa mukana