First name
Risto
Last name
Tolonen
Organisation
Turun kaupunki

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakasosallisuus
Asiakastyö
Asiakassegmentointi
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Työkyky
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Työllisyys
Terveydenhuolto

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osallisuus