Kehittämisen tavoite on parantaa osatyökykyisten työllisyyspalveluja Varsinais-Suomessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Varsinais-Suomi: Kaveria ei jätetä
Lyhyt kuvaus

Kehittämisen tavoite on parantaa osatyökykyisten työllisyyspalveluja Varsinais-Suomessa.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kaveria ei jätetä-hanke on osa Marinin hallituksen työkykyohjelmaa. Ohjelman taustalla on tarve nostaa Suomen työllisyysastetta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työllisyydenhoidon rakenneuudistukset. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö ja se on toiminnassa 1.8.2020-31.12.2022.

Hankkeen johtaminen on Turun kaupungin konsernihallinnossa. Pilotoinnit tehdään Turun työllisyyspalveluissa ja hyvinvointitoimialalla sekä Laitilan, Liedon ja Uudenkaupungin työllisyyspalveluissa.

Hankkeessa ovat projektikuntien lisäksi mukanan Kaarina, Raisio, Naantali ja Kemiönsaari sekä TE-palvelut, Kela, rikosseuraamusvirasto ja järjestöjä (Lihastautiliitto, Vates, Vamlas ja Vammaisfoorumin työllisyysasiantuntijat).

Hankkeen tavoitteena ovat:
1. Mallintaa työkyvyn tuen tarpeen tunnistamisen ja työkyvyn tuen palvelukokonaisuus tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen.
2. Tuetun työllistämisen toimintatavan juurruttaminen sosiaalihuollon työllistymistä tukevissa palveluissa.
3. Nostaa ammattihenkilöstön osaamistasoa työkyvyn tuen palveluissa.
4. Kehittää osatyökykyisten palvelujen ekosysteemiä Turussa, Laitilassa, Liedossa ja Uudessakaupungissa.

Hankkeen toimenpiteet ovat
1. Integraatiotyöskentely, jonka aikana mallinnetaan nykyiset työkyvyn tuen palvelut ja tunnistetaan niihin liittyvät hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet.
2. Integraatiotyöskentelyn pohjalta pilotoidaan työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista ja tukea yhdessä Turun kaupungin terveysasemassa.
3. Integraatiotyöskentelyn pohjalta pilotoidaan tuetun työllistämisen toimintatapaa Turussa, Laitilassa, Liedossa ja Uudessakaupungissa.
3. Integraatiotyöskentelyn pohjalta tunnistetaan osaamisvajeet ja järjestetään koulutusta ammattihenkilöille.
4. Integraatiotyöskentelyn pohjalta tunnistetaan ekosysteemin kehittämisen painopisteet ja pilotoidaan uusia toimintatapoja.

Hankkeen tuotoksena syntyy kuvaukset työkyvyn tuen palvelukokonaisuudesta tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen ja tuetun työllistämisen palvelusta kuntien sosiaalihuollon työllisyyttä tukeviin palveluihin. Lisäksi kuntien työllisyyspalveluihin on luotu uusia toimintatapoja osatyökykyisten kuntalaisten palvelemiseen. Hanke hyödyttää koko maakuntaa.

Toimiaika

1.1.2021-31.12.2022

Toimijat

Osahankkeita toteuttavat Laitila, Lieto ja Uusikaupunki sekä Turun hyvinvointitoimiala ja työllisyyspalvelut.

Kumppaneita ovat myös Varsinais-Suomen TE-toimisto, Kela ja rikosseuraamusvirasto.

Järjestökumppaneita ovat Lihastautiliitto, Vates, Vamlas, Neuroliitto ja Vammaisfoorumin työllisyysasiantuntijat.

Kunnista myös Naantali, Raisio, Kaarina ja Kemiönsaari kuuluvat verkostoon.

 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Risto Tolonen
Yhteyshenkilön organisaatio
Turun kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
risto.tolonen@turku.fi

Tekijä

Risto Tolonen

Luotu

22.03.2021

Viimeksi muokattu

07.04.2021

Aihealueet

Työllistyminen Työllisyys Osallisuus

Ilmiöt

Syrjäytyminen