First name
Senja
Last name
Miettinen
Organisation
Tampereen kaupunki
Introduction
Projektisuunnittelija Pirkanmaan Työkykyhankkeessa

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Vammaispalvelut
Kehitysvammaisuus
Työllistyminen

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Verkostot

Toimintamalli
Työhönvalmennus
Osatyökykyisyys
Vammaispalvelut
Työllisyys

Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Kuntouttava työtoiminta
Vammaispalvelut

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Työkyky
Monialaisuus
Verkostot

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Työkyky
Työllisyys
Monialaisuus

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus