Pirkanmaan työkykyhanke on osa valtakunnallista Työkykyohjelmaa, jonka tarkoituksena on tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä, ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta. Työkyvyn arviointi ja työkyvyn tuen palvelut tuodaan osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta yhdenvertaisesti kaikkien saataville sekä vahvistetaan tuetun työllistymisen palvelupolkuja ja kartutetaan tuetun työllistymisen menetelmien osaamista.

Pirkanmaan työkykyhanke muodostuu kahdesta toimenpidekokonaisuudesta:

1. Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta

2. Tuetun työllistymisen menetelmät

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Pirkanmaan työkykyhanke
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaan työkykyhanke on osa valtakunnallista Työkykyohjelmaa, jonka tarkoituksena on tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä, ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta. Työkyvyn arviointi ja työkyvyn tuen palvelut tuodaan osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta yhdenvertaisesti kaikkien saataville sekä vahvistetaan tuetun työllistymisen palvelupolkuja ja kartutetaan tuetun työllistymisen menetelmien osaamista.

Pirkanmaan työkykyhanke muodostuu kahdesta toimenpidekokonaisuudesta:

1. Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta

2. Tuetun työllistymisen menetelmät

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Pirkanmaan työkykyhankkeen tavoitteet:

  • Parantaa osatyökykyisten työttömien itsearvioitua työkykyä ja lisätä työttömän osatyökykyisyyden ja työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista Pirkanmaalla.
  • Järjestää kustannustehokkaat kattavat palvelut osatyökykyisille henkilöille Pirkanmaalla tukemaan heidän työkykyisyyttään ja työllistymiskykyään sekä ehkäistä työkyvyttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyttä.
  • Lisätä asiakastyötä tekevän henkilöstön työkyvyn tuen osaamista.
  • Koota vaativien työkyvyn tuen palvelujen toimijat yhteen perustamalla Pirkanmaan virtuaalinen Työkykytalo.

 

Hankkeen toimenpidekokonaisuuksien tavoitteet:

1. Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta

Toimenpidekokonaisuuden tavoitteet:

• tunnistaa sosiaali- ja terveyskeskuksessa työttömien asiakkaiden työkyvyn tuen tarpeet

• rakentaa asiakkaiden tarpeisiin vastaava työkyvyn tuen palvelukokonaisuus

• varmistaa yksilölliset palvelupolut ja palvelujen saanti

• vahvistaa ammattilaisten työkyvyn tuen osaamista.

 

2. Tuetun työllistymisen menetelmät

Toimenpidekokonaisuuden tavoitteet:

• vahvistaa ja selkeyttää sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa palvelupolkua

• ottaa käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus ja arvioida sen toimeenpanoa, soveltuvuutta ja vaikuttavuutta

• kehittää sosiaalihuoltolain mukaisen vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa

• vahvistaa ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmien osaamista.

 

Toimiaika

2021-2022

Toimijat

Pirkanmaan työkykyhankkeessa ovat mukana 21 Pirkanmaan kuntien sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelut ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Hankkeessa mukana olevat kunnat: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi.

Hankkeen kumppaneina toimivat mm. Kela ja TE-palvelut. Hankehallinnoijana toimii Tampereen kaupunki.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Senja Miettinen
Yhteyshenkilön organisaatio
Tampereen kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
senja.miettinen@tampere.fi

Tekijä

Senja Miettinen

Luotu

24.03.2021

Viimeksi muokattu

24.03.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pirkanmaalla työllisyystilanne on hyvä, mutta alueella on myös melko suuri pitkäaikaistyöttömien joukko, erityisesti alueen keskuskaupungissa Tampereella. Pirkanmaalla oli työttömiä työnhakijoita huhtikuussa 2020 kaikkiaan 40 146 (työttömyysaste yli 19 %), joista 5 354 oli pitkäaikaistyöttömiä. Kaksi kuukautta aiemmin työttömiä oli 23 500 eli Covid-19 -pandemian aikana työttömyys on lisääntynyt huimasti ja vaikka nopeaa korjaantumista tapahtunee, palvelutarpeen voidaan arvioida kasvavan ja osatyökykyiset ovat riskissä ajautua pitkäaikaistyöttömiksi. Pirkanmaalla työttömien aktivointiaste oli maan parhaimpia ja työttömät kävivät myös koko maata aktiivisemmin terveystarkastuksissa. Erot Pirkanmaalla kuntien välillä ovat kuitenkin erittäin suuria. Kunnat järjestävät myös vaihtelevilla tavoilla sosiaalista kuntoutusta ja kuntouttavaa työtoimintaa. 

Työttömien palvelutarpeiksi sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa on tunnistettu: avun ja tuen saaminen asumis-, talous- ja velkaongelmiin sekä taloudellisten tukien hakemiseen, varhainen puuttuminen päihde- ja mielenterveysongelmiin, työkyvyn ongelmien varhainen tunnistaminen, tuki työmarkkinoille palaamiseen, tukea kotoutumiseen ja Kela-yhteistyöhön sekä lähiohjauksen ja palveluiden koordinointiin.   

Aihealueet

Työllistyminen Työllisyys Osatyökykyisyys Osallisuus

Ilmiöt

Syrjäytyminen