Ohjaavana periaatteena asiakaslähtöisyys; asiakasvastaavan määrittely lähtee asiakkaan tarpeista. Asiakasvastaava koordinoi asiakkaan palveluja ja kokonaisuutta, hänellä on asiakkaan kokonaistilanne hallussa. Asiakasvastaava konsultoi muuta Työkyvyn tuen tiimiä tarvittaessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asiakasvastaava /Pirkanmaa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ohjaavana periaatteena asiakaslähtöisyys; asiakasvastaavan määrittely lähtee asiakkaan tarpeista. Asiakasvastaava koordinoi asiakkaan palveluja ja kokonaisuutta, hänellä on asiakkaan kokonaistilanne hallussa. Asiakasvastaava konsultoi muuta Työkyvyn tuen tiimiä tarvittaessa.

Toteutuspaikka
Tampereen kaupungin kahdella eri terveysasemalla
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Senja Miettinen

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

24.08.2021
Ratkaisun perusidea **

Asiakasvastaavana toimii asiakkaan tilanteen kannalta soveltuvin ammattilainen tiimistä asiakkaan palvelutarpeen perusteella. (Kuntoutusohjaaja haastattelee asiakkaan ja voi tässä vaiheessa määrittää asiakasvastaavan asiakkaan tarpeista käsin.) Asiakasvastaava nimetään yhteisvastaanoton yhteydessä, kun selviää soveltuvin työntekijä asiakasvastaavana toimimiseen asiakkaan tarpeista käsin. 

Asiakasvastaavuus kerrotaan asiakkaalle ja kirjataan asiakassuunnitelmaan (HOSU, Pegasos/Kanta). Asiakassuunnitelma pyritään tulostamaan asiakkaalle, jolloin se myös muun verkoston käytettävissä helpommin. 

Asiakasvastaava keskustelee asiakkaan kanssa tarvittavista palveluista asiakaslähtöisesti, tarkentaa suunnitelmaa ja auttaa asiakasta toteuttamaan sen. Asva konsultoi tarvittaessa muita tiimiläisiä asiakkaan tilanteesta ja tarpeista. Asiakasvastaava ohjaa asiakasta saamaan tarvitsemansa palvelut. Yhteydenottovälineinä ovat etävastaanotot ja vastaanotot. 

Asiakasvastaava osallistuu asiakassuunnitelman tekemiseen, järjestää verkostoneuvotteluja, pitää yhteyttä asiakkaaseen ja verkostoihin. Hän tekee seurantapuhelut asiakassuunnitelmien etenemisen varmistamiseksi. Asiakasvastaava tekee myös loppuyhteenvedon koostamisen jakson lopussa ja kirjaa tiedot asiakasrekisteriin. 

Seuranta sovitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakasvastaava seuraa asiakkaan tilannetta 3-6 kk yksilöllisen asiakkaan suunnitelman mukaisesti tai niin, että asiakas pääsee eteenpäin. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Asiakas- ja palveluohjaus Asiakaslähtöisyys Asiakasosallisuus Verkostot

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset