Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku/Pirkanmaa

Luodaan rakenteet ja toimintamallit, joilla asiakkaat ohjautuvat oikeisiin palveluihin ja heille räätälöidään tuetut palvelukokonaisuudet työmarkkinoille siirtymiseen. Lisäksi toteutetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tiedonkeruita arviointia varten. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku/Pirkanmaa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luodaan rakenteet ja toimintamallit, joilla asiakkaat ohjautuvat oikeisiin palveluihin ja heille räätälöidään tuetut palvelukokonaisuudet työmarkkinoille siirtymiseen. Lisäksi toteutetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tiedonkeruita arviointia varten. 

Toteutuspaikka
Kangasalan kaupunki ja Lempäälän kunta
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Senja Miettinen

Luotu

11.06.2021

Viimeksi muokattu

17.06.2021
Toimintaympäristö **

THL:n asiantuntija-arvion mukaan Pirkanmaalla työllisyystilanne on hyvä, mutta alueella on myös melko
suuri pitkäaikaistyöttömien joukko, erityisesti alueen keskuskaupungissa Tampereella. Pirkanmaalla oli
työttömiä työnhakijoita huhtikuussa 2020 kaikkiaan 40 146 (työttömyysaste yli 19 %), joista 5 354 oli
pitkäaikaistyöttömiä. Kaksi kuukautta aiemmin työttömiä oli 23 500 eli Covid-19 -pandemian aikana
työttömyys on lisääntynyt huimasti ja vaikka nopeaa korjaantumista tapahtunee, palvelutarpeen voidaan
arvioida kasvavan ja osatyökykyiset ovat riskissä ajautua pitkäaikaistyöttömiksi. Pirkanmaalla työttömien
aktivointiaste oli maan parhaimpia ja työttömät kävivät myös koko maata aktiivisemmin
terveystarkastuksissa. Erot Pirkanmaalla kuntien välillä ovat kuitenkin erittäin suuria. Kunnat järjestävät myös
vaihtelevilla tavoilla sosiaalista kuntoutusta ja kuntouttavaa työtoimintaa.

Ks. liitteenä olevat palvelukuvaukset ja palvelupolkukuvaukset:

Palvelukuvaus Kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus

Palvelukuvaus vammaisten henkilöiden työtoiminta

Palvelupolku Työtoiminnan ja avotyön prosessi Lempäälä

Palvelukuvaus kuntouttava työtoiminta

Palvelupolku työllisyyspalvelut Lempäälä

Palvelupolku kuntouttava työtoiminta Tampere

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Sosiaalihuolto Kuntouttava työtoiminta Vammaispalvelut

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset