Hankkeessa luodaan Pirkanmaalle työkyvyn tuen palvelukokonaisuus. Osana hanketta kootaan vaativien työkyvyn tuen palvelujen toimijat yhteen perustamalla Pirkanmaan virtuaalinen Työkykytalo. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus /Pirkanmaa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa luodaan Pirkanmaalle työkyvyn tuen palvelukokonaisuus. Osana hanketta kootaan vaativien työkyvyn tuen palvelujen toimijat yhteen perustamalla Pirkanmaan virtuaalinen Työkykytalo. 

Toteutuspaikka
Pirkanmaa
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Senja Miettinen

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

24.08.2021
Toimintaympäristö **

Pirkanmaalla työkyvyn tuen palveluja on järjestetty kunnissa hyvin eri tavoin, palveluja tarjoavat tahot ovat hajallaan ja palvelukokonaisuus on pirstaleinen. Osatyökykyisten työttömien palveluiden kehittämistarve on havaittu Pirkanmaalla ja erilaisia ratkaisumalleja on kehitetty ja kokeiltu joko laajemmin tai kuntakohtaisesti. Palvelukokonaisuutta ja työkyvyn tuen palvelujen tarjoajien rooleja on tarve selkeyttää ja monialaista sekä moniammatillista yhteistyötä vahvistaa työkyvyn palveluissa. Tavoitteena hankkeessa on rakentaa Pirkanmaalle asiakkaiden tarpeisiin vastaava työkyvyn tuen palvelukokonaisuus. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyön kohderyhmänä ovat toisaalta organisaatiot ja niissä työskentelevät ammattilaiset, toisaalta asiakkaat, jotka työkyvyn tuen palveluja tarvitsevat ja käyttävät. Hankkeessa työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta lähdetään selkeyttämään ja kehittämään yhteisen teematyöskentelyn avulla, jossa ovat mukana ammattilaiset, johto ja asiakkaat. Yhteiset teematyöpajat alkavat syksyllä 2021.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Osatyökykyisyys Työkyky Monialaisuus Verkostot

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Työikäiset Työttömät