Etunimi
Iida
Sukunimi
Toikka
Organisaatio
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Esittelyteksti
Lasten, nuorten ja perheiden puolella olija, palveluohjauksen asiantuntija, arjen moniammatillisuuden ja monitoimijaisuuden vaalija, sosionomi (YAMK), ammatillinen opettaja, nepsy-valmentaja ym.

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Perhepalvelut
Ennaltaehkäisy
Varhainen puuttuminen

ACE-riskitekijöiden tunnistamiseen tarkoitetun työkalun visuaalinen konseptointi
Toimintamalli
Varhainen tunnistaminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Moniammatillisuus
Arviointi ja tiedonkeruu

Mielenterveyden kasvupolku koostuu jokaisen ikävaiheen kohdalta terveen mielen kehittymisen kannalta tärkeimmästä edellytyksestä ja uhasta sekä näiden perusteella määritetystä toimenpiteiden kohderyhmästä ja vahvistettavasta osa-alueesta.
Toimintamalli
Perhekeskus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Johtaminen

Perhekeskuskonsepti: asiakkaat, palvelulupaus ja tehtävät, viitekehys, lait ja suositukset, rakenne ja sopimukset, avainprosessit, palvelut, palveluverkko, johtaminen, henkilöstö ja osaaminen, talous, mittarit.
Toimintamalli
Perhepalvelut
Monialaisuus
Yhteisöllisyys
Lähipalvelut
Integraatio

Raskaana olevan päihteitä käyttävän palvelupolku muodostuu rinnakkaisista terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja päihdehuollon prosesseista sekä yhteensovittavasta monialaisesta toimintamallista.
Toimintamalli
Perhepalvelut
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Monialaisuus
Vanhemmuus

Toimintamalli
Neuvola
Perhepalvelut
Sosiaaliala
Matalan kynnyksen palvelu
Ennaltaehkäisy

'Tsemppibotin' visuaalinen ilme
Toimintamalli
Vanhemmuus
Sosiaalihuolto
Neuvonta
Varhainen tunnistaminen

Toimintamalli
Perhepalvelut
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Koulut
Monialaisuus

Kokonaisuudet, joissa mukana

Oma Häme logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hoitotakuu
Vaikuttavuus
Varhainen tunnistaminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

logot
Kokonaisuus
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Hyvinvointialue
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto