Kansallinen Sujuvat palvelut -valmennus (THL) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman Sujuvat palvelut -projektia (Pilari 4, Investointi 1). Projektin tavoitteena on purkaa covid19-pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa ja nopeuttaa hoitoon ja palveluihin pääsyä ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja. Kehittäminen kohdistuu hyvinvointialueilla tunnistettuihin heikossa ja haavoittuvassa asemassa oleviin asiakasryhmiin. Valmennuksen tavoitteena on näiden asiakasryhmien asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen läpimurtotyöskentelyn avulla.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Sujuvat palvelut -valmennus (RRP, P4, I1)
Lyhyt kuvaus

Kansallinen Sujuvat palvelut -valmennus (THL) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman Sujuvat palvelut -projektia (Pilari 4, Investointi 1). Projektin tavoitteena on purkaa covid19-pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa ja nopeuttaa hoitoon ja palveluihin pääsyä ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja. Kehittäminen kohdistuu hyvinvointialueilla tunnistettuihin heikossa ja haavoittuvassa asemassa oleviin asiakasryhmiin. Valmennuksen tavoitteena on näiden asiakasryhmien asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen läpimurtotyöskentelyn avulla.

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Sujuvat palvelut -valmennuksessa fokus on heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien rakentamisessa ja painopisteenä on asiakas- ja palveluprosessien parantaminen hyvinvointialueilla.   

Valmennuksessa isompaa kokonaisuutta lähestytään tutkimalla ja kehittämällä valmennuksen tuella yhtä keskeistä asiakasprosessia. Pääsääntöisesti haavoittuvien asiakasryhmien palvelukokonaisuudet rakentuvat usean eri toimijan tekemisistä ja siksi valmennuksen kehittämistiimeissäkin on ammattilaisia useammasta eri yksiköstä. Prosessi kulkee läpileikkaavana monien eri palveluiden ja toimijoiden kautta ja siksi prosessille nimetään omistaja, joka vastaa kokonaisuudesta. Lisäksi jokaisessa kehittämistiimissä on mukana asiakas, tasavertaisena kehittämiskumppanina edustaen kehitettävän prosessin asiakkaita.

Sujuvat palvelut -valmennuksissa tuotetut asiakasprosessien toimintamallit löytyvät liitetyt toimintamallit -välilehdeltä

Toimiaika

Sujuvat palvelut -valmennukset toteutuvat  3.2.2023 - 14.5.2025 

Toimijat

Ylläpitäjä:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen kestävän kasvun ohjelma, Sujuvat palvelut -projekti 

Osallistujat:

Osallistujat tulevat sote-organisaatioista eri puolilta maata. Valmentajaverkosto tukee kehittämistiimejä kehittämisessä. 

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Anu Vähäniemi
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
anu.vahaniemi@thl.fi

Tekijä

Anu Väänänen

Luotu

01.02.2024

Viimeksi muokattu

17.06.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Sujuvat palvelut -valmennus pohjautuu yhdysvaltaisen Institute for Healthcare Improvement (IHI) kehittämään läpimurtotyöskentelyyn (Breakthrough Series). Suomeen läpimurtomenetelmä rantautui 2010-luvulla.   Viimeksi menetelmää käytettiin Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman Hyvä vastaanotto 2.0-valmennuksessa. Työskentelytapa on systemaattinen ja rakentuu muun muassa lean-oppien pohjalle.

Läpimurtotyöskentelyllä tuetaan strategisten tavoitteiden mukaista toimintaa. Lähtökohtaisesti organisaation johto asettaa osallistujille tavoitteet ja mahdollistaa sen myötä myös ajan käyttämisen kehittämiseen. Valmennuksessa tiimit ja työyhteisöt oppivat systemaattista kehittämistä ja heidän kyvykkyytensä muutoksiin paranee. 

Päämäärä ja päätavoite

Läpimurtovalmennuksen aikana tavoitteena on tukea systemaattinen kehittämistä, vertaisoppimista ja jakamista kehittämistiimien kesken. Lisäksi valmennuksissa painopisteenä on tuottaa arvoa asiakkaalle integroidun palvelukokonaisuuden avulla.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

ASIAKATULOKSET

  • Kehittämistyön kohteena olevan asiakasryhmän hoidon/palvelun jatkuvuus, suunnitelmallisuus ja tulokset paranevat (laatu, vaikuttavuus)
  • Asiakkaat saavat tarpeen mukaisen avun ilman viivettä / haluamassaan aikataulussa (saatavuus, läpimenoajat)

TUOTOS

  • Kyseisen asiakasryhmän uudistettu palvelukokonaisuus (hyvinvointialue tasoisesti)
  • Selkeä kuvaus, tarvittava dokumentaatio (ohjeet, nettisivut ym), johtamisjärjestelmä (sisältää mittarit ja jatkokehittämisen)

SIVUTUOTTEET

  • Osallistuvat tiimit/työyhteisöt oppivat oma työn systemaattisen kehittämisen menetelmiä yhdessä asiakkaan kanssa
  • Henkilöstön työtyytyväisyys paranee
  • Toiminta on kustannusvaikuttavaa

Kehittämisvalmennuksen aikaiset tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä liitetyt toimintamallit välilehdellä.

Tuotokset ja tulokset

Sujuvat palvelut -valmennukseen osallistuneiden tiimien Innokylä toimintamallit ja posterit (vuosina 2023-26). 

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Sujuvat palvelut -läpimurtovalmennuskokonaisuudesta tehdään THL:n toimesta tutkimusta.