Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen

Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Sosiaalihuolto
Aikuissosiaalityö
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Toimintamalli
Kotihoito
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Työhyvinvointi

Käsi ja verso
Toimintamalli
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus
Verkostot
Yhteiskehittäminen

Pohjoinen OT-keskus logo
Toimintamalli
Moniammatillisuus
Etäpalvelu
Sähköinen asiointi

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Ikääntyminen
Asiakassegmentointi
Integraatio
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Neuvonta
Omaishoito

Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Päivätoiminta
Etäpalvelu

Monialainen liikkuva yksikkö
Toimintamalli
Kotihoito
Kotisairaala
Kotiutus
Palliatiivinen hoito
Ikääntyminen

Irti nuuskasta -hankkeen juliste
Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Ehkäisevä päihdetyö