Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Työkyky
Palvelupolku
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Työkyky
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Palvelupolku

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Työkyky
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Palvelupolku

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Työkyky
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Palvelupolku

IPC Pohjanmaa
Toimintamalli
Psykososiaalinen tuki

Ilmaisun Huone, Mahdollisuus lapselle
Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Harrastustoiminta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vuorovaikutus
Ryhmätoiminta

Pohjanmaan perhekeskus
Toimintamalli
Perhepalvelut

Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Kuvaus palveluverkoston osa-alueista
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Kotihoito
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kotona asuminen

Pirkanmaalaisen monialaisen Minun tiimini mahdolliset osallistujat: sosiaali- ja terveydenhuolto, järjestösektori, asiakkaan läheiset
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Monialaisuus
Perusterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Järjestöt

Pirkanmaalaisen palvelutarpeen arvioinnin portaat
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi

Kuvassa ylhäällä on otsikko vertaisdigiosaajavalmennus, jonka alla lukee kivijalka. Kuvan keskellä on kolme piirrettyä hahmoa älylaite kädessään. Hahmojen ympärillä lukee toimijuus, uudenoppiminen, käytännän harjoittelu, tiimi tukena ja onnistumiset.
Toimintamalli
Yhdenvertaisuus
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Yhteiskehittäminen