Toimintamallit

Toimintamallit

General model
Aikuissosiaalityö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielenterveyspalvelut
Fysioterapia
Työllisyys

General model
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö

Käyttäjälähtöinen kokeilevan kehittämisen prosessi
General model
Yhteiskehittäminen
Kokemusasiantuntijuus
Palvelumuotoilu
Kokeilu
Mielenterveys

Työpajaliikunnalla osallisuutta ja työkykyä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
General model
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kuntouttava työtoiminta
Työpajatoiminta
Työkyky

General model
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Verkostot

General model
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Osatyökykyisyys
Työkyky
Palvelupolku

General model
Työhönvalmennus
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Työkyky

Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku - kansikuva
General model
Pitkäaikaistyöttömyys
Osatyökykyisyys
Aikuissosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus
Kehitysvammaisuus

Sosiaalihuoltolain mukainen työllistymistä tukeva toiminta ja työtoiminta
General model
Aikuissosiaalityö
Työllisyys
Osallisuus
Pitkäaikaistyöttömyys
Sosiaalinen kuntoutus

General model
Osatyökykyisyys
Työkyky
Monialaisuus
Verkostot

General model
Osatyökykyisyys