Toimintamallit

Toimintamallit

Jyväskylän kangas -digikampanja
Toimintamalli
Maankäyttö ja rakentaminen
Aluekehitys
Markkinointi
Asuntotuotanto
Osallisuus

Infografiikka, joka kuvaa Taikusydän-yhteyspisteen toimintakokonaisuutta Suomen kartan sekä toiminnan osa-alueita, kuten viestintää, kuvaavien puhekuplien avulla.
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Osallisuus
Kulttuuri
Verkostot

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogin ns. kansikuva
Toimintamalli
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Viestintä

Poika puussa sormi suussa
Toimintamalli
Markkinointi
Viestintä
Yhteistyö
Kuntakonsernit
Innovaatiotoiminta

Elämä on grillijuhla
Toimintamalli
Markkinointi
Aluekehitys
Yhteiskehittäminen
Strategia
Kampanja

Luotettavan lääketiedon puolesta, kansallisen Lääkeinformaatioverkoston logo
Toimintamalli
Lääkehuolto
Terveydenhuolto
Sosiaaliala
Potilasturvallisuus
Tiede ja tutkimus

Luotettavan lääketieton puolesta, kansallisen Lääkeinformaatioverkoston logo
Toimintamalli
Lääkehuolto
Terveydenhuolto
Sosiaaliala
Potilasturvallisuus

Luotettavan lääketieton puolesta, kansallisen Lääkeinformaatioverkoston logo
Toimintamalli
Lääkehuolto
Terveydenhuolto
Sosiaaliala
Potilasturvallisuus

Tone of Finland
Toimintamalli
Matkailu
Markkinointi
Elinvoima ja elinkeinot
Strategia
Aluekehitys