Toimintamallit

Toimintamallit

Vertaiskehittämisen malli
Toimintamalli
Arviointi ja tiedonkeruu
Ikääntyminen
Mielenterveys
Menetelmä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokemustoimijat vaikuttajina -ryhmä toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakas- ja palveluohjaus

Ryhmämalli.
Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet
Ryhmätoiminta
Omaishoito

Kaiku valmennus_logo
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Palvelujärjestelmä
Strategia
Valtionavustus

Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen malli
Toimintamalli
Johtaminen
Kustannusvaikuttavuus
Ehkäisevä päihdetyö
Tiede ja tutkimus
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Ravitsemus
Kotihoito
Hyvinvointi
Toimintakyky
Muistisairaudet

Järjestökainuu 2.0 logo
Toimintamalli
Fasilitointi ja osallistuminen
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Moniammatillisuus
Monialaisuus

logo_järjestökainuu
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Kuntalaiset
Osallisuus
Fasilitointi ja osallistuminen

JärjestöKainuu 2.0 logo
Toimintamalli
Oppilaitokset
Yhteistyö
Järjestöt
Yhdistykset
Fasilitointi ja osallistuminen

JärjestöKainuu 2.0 logo
Toimintamalli
Järjestöt
Kansalaistoiminta
Innovaatiotoiminta
Yhdistykset
Fasilitointi ja osallistuminen

Verkkopuntari
Toimintamalli
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu