Toimintamallit

Toimintamallit

Kuvakaappaus kotiutuskoordinaattori-pilotin vastuista (näkyvissä vain osa prosessikaaviosta)
Toimintamalli
Monialaisuus
Tiedonhallinta
Asiakaslähtöisyys
Prosessien kehittäminen
Palvelupolku

Logo, jossa Toripolliisi-patsas istuu sydän syliässä ja kuvan päällä lukee Oulun tunne- ja turvataitokasvatus ja alla www.turvataitokasvatus.fi
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Turvallisuus
Varhaiskasvatus
Peruskoulu

Virtuaaliohjaaja Helvi
Toimintamalli
Ikääntyminen
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Kohtaaminen
Asiakaslähtöisyys

Tunnista - selvitä - toimi
Toimintamalli
Ikääntyminen
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Vanhuspalvelut
Asiakaslähtöisyys

Käänteentekevää puhetta -podcast
Toimintamalli
Ikääntyminen
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Vanhuspalvelut
Asiakaslähtöisyys

neuvokas perhe kainuu
Toimintamalli
Elintavat
Neuvola
Varhaiskasvatus
Ennaltaehkäisy
Perhepalvelut

Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotihoito
Palvelutarve

Hyvinvointi ja teknologia - kotiin annettavien palvelujen palvelutarpeen arviointi
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelutarve

Alueellinen yhteistyöaula
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteistyö
Järjestöt
Monialaisuus

Toimintamalli
Sosiaaliala

Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Ennaltaehkäisy
Neuvonta

Palveluverkko tutuksi -työpajamalli sote-keskuksissa
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteistyö
Kokemusasiantuntijuus
Kolmas sektori