Toimintamallit

Toimintamallit

Lapsibudjetointi Keski-Suomessa
Toimintamalli
Johtaminen
Tietojohtaminen
Perhepalvelut

Ostoskärryt
Toimintamalli
Kotihoito
Strategia
Ostopalvelut

Toimintamalli
Ikääntyminen
Muistisairaudet
Kotiutus
Turvallisuus
Yhteiskehittäminen

Lääkeautomaattien prosessi
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Ikääntyminen
Kotona asuminen

FinnHELP
Toimintamalli
Kuntouttava työtoiminta

Toimintamalli
Lastensuojelu
Monialaisuus
Monikulttuurisuus
Päihdepalvelut
Aikuissosiaalityö

Ikäihmisiä istumassa, neulomassa ja juomassa kahvia
Toimintamalli
Ikääntyminen
Vertaistuki
Kohtaaminen
Asiakaslähtöisyys
Saavutettavuus

Method innoduel -toimintamalli. Osallisuuta vahvistavaan kehittämiseen ja päätöksentekoon.
Toimintamalli
Johtaminen
Yhteiskehittäminen
Fasilitointi ja osallistuminen
Viestintä

Toimintamalli
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut
Kulttuurihyvinvointi
Digitaaliset palvelut

PORE - Porukalla parempaan -logo
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Yhteiskehittäminen
Mielen hyvinvointi

Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Järjestöt
Yhteistyö
Hyvinvointialue