Toimintamallit

Toimintamallit

Kansikuva
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Perhepalvelut
Lastensuojelu
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet

Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Monialaisuus

Toimintamalli
Valvonta
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto
Asumispalvelut
Digitaaliset palvelut

Lastensuojeluilmoituksen prosessi ja ohje
Toimintamalli
Monialaisuus
Lastensuojelu

"Vankilateatteri vapauttaa vangin roolista" -toimintamalli on kuvattu ja arvoitu osana Osallisuuden palaset -kehittämistyötä Euroopan sosiaalirahaston tuella.
Toimintamalli
Teatteri
Kulttuuri
Sosiaalinen kuntoutus
Rikoksentorjunta
Osallisuus

Lastensuojelun konsultaatiotuki -kansilehti
Toimintamalli
Lastensuojelu
Työhyvinvointi

Jälkihuollon perehdytysmateriaali työntekijälle -kansikuva
Toimintamalli
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Lainsäädäntö

Kansikuva. Lastensuojelun tukipakki.
Toimintamalli
Monialaisuus
Lastensuojelu
Lainsäädäntö

Kansikuva. Pääotsikko lapsen suojelu ammattilaisten yhteisenä tehtävänä. Alaotsikko Käytännön esimerkkejä, kuinka lainsäädäntö ohjaa monialaista yhteistyötä lastensuojelun yhdyspinnoilla. 
Toimintamalli
Lastensuojelu
Monialaisuus
Lainsäädäntö

Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Lähipalvelut

Sijoitetun lapsen koulupolku-mallin kansikuva
Toimintamalli
Lastensuojelu
Monialaisuus
Sijaishuolto
Yhteistyö