Kokonaisuudet

Kokonaisuudet kokoavat kehittämiskokonaisuuksien, hankeohjelmien, verkostoiden tai projektien tiedot ja kehittämistulokset yhteen paikkaan.  Kokonaisuudet ovat tukena toiminnan koordinoinnissa ja ohjauksessa. Kokonaisuuksien avulla toimijat saavat avoimesti tiivistettyä tietoa laajojen kehittäjäverkostoiden toiminnasta.

Kokonaisuudet yhteiskehittämisen ytimessä

Kokonaisuudet päätöksenteon tueksi

Kokonaisuuden alle kootaan kehittämiskokonaisuuden, ohjelman tai projektin kaikki toimintamallit. Kokonaisuuden perus- ja arviointitieto kootaan yhteen paikkaan johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Kokonaisuudet toiminnan tueksi

Kokonaisuudet tarjoavat kotipesän ja koonnin kehittäjäverkostoille. Se toimii myös viestintäkanavana ulospäin. Tehkää kehittämistyöstänne avointa ja läpinäkyvää!

Kirjaudu sisään aloittaaksesi kehittämisen

Rekisteröidy Kirjaudu sisään
Please provide a valid value.

Rajaa hakua

Länsi-Uusimaa
Kokonaisuus
Aihealueet
Kotona asuminen
Ikääntyminen
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Asiakaslähtöisyys

Etelä-Savon Tulevaisuus kotona hanke
Kokonaisuus
Aihealueet
Kotona asuminen
Ikääntyminen
Kotihoito

Kokonaisuus
Aihealueet
Kotona asuminen
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Laatutyö

Kokonaisuus
Aihealueet
Verkostot

Iisisti töihin -tunnus.
Kokonaisuus
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Osallisuus
Vammaisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Kotihoito
Osaaminen
Hyvinvointiteknologia
Työhyvinvointi
Johtaminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotihoito
Kuntoutus
Aikuissosiaalityö
Muistisairaudet

Luotettavan lääketiedon puolesta Lääkeinformaatioverkoston logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Lääkehuolto
Potilasturvallisuus
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Tiede ja tutkimus

Kokonaisuus
Aihealueet
Asumispalvelut

Kokonaisuus
Aihealueet
Lastensuojelu

Tulevaisuuden kotona asumista tukevien palveluiden kehittäminen, Lappi
Kokonaisuus
Aihealueet
Kotona asuminen
Ikääntyminen
Kotihoito
Asiakas- ja palveluohjaus
Laatutyö