Kokonaisuudet

Kokonaisuudet kokoavat kehittämiskokonaisuuksien, hankeohjelmien, verkostoiden tai projektien tiedot ja kehittämistulokset yhteen paikkaan.  Kokonaisuudet ovat tukena toiminnan koordinoinnissa ja ohjauksessa. Kokonaisuuksien avulla toimijat saavat avoimesti tiivistettyä tietoa laajojen kehittäjäverkostoiden toiminnasta.

Kokonaisuudet yhteiskehittämisen ytimessä

Kokonaisuudet päätöksenteon tueksi

Kokonaisuuden alle kootaan kehittämiskokonaisuuden, ohjelman tai projektin kaikki toimintamallit. Kokonaisuuden perus- ja arviointitieto kootaan yhteen paikkaan johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Kokonaisuudet toiminnan tueksi

Kokonaisuudet tarjoavat kotipesän ja koonnin kehittäjäverkostoille. Se toimii myös viestintäkanavana ulospäin. Tehkää kehittämistyöstänne avointa ja läpinäkyvää!

Kirjaudu sisään aloittaaksesi kehittämisen

Rekisteröidy Kirjaudu sisään
Please provide a valid value.

Rajaa hakua

Oulun kaupunkikuva
Kokonaisuus
Aihealueet
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus
Työkyky

Työkyky-hanke on osa Etelä-Savon soteuudistusta.
Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Prosessien kehittäminen

Yhteistutkimus
Kokonaisuus
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Osallisuus
Yhteistutkimus

Logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Monialaisuus

POTKAn järjestöt ja niiden jäsenmäärä
Kokonaisuus
Aihealueet
Potilasturvallisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Turun yliopistollinen keskussairaala
Kokonaisuus
Aihealueet
Psykososiaalinen menetelmä
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Palvelurakenne
Digitaaliset palvelut

Kokonaisuus
Aihealueet
Monialaisuus
Lastensuojelu
Yhteiskehittäminen
Sosiaalihuolto

Kokonaisuus
Aihealueet
Kotihoito
Digitaaliset palvelut
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen

Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian avulla KARITA-hanke
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kotihoito
Ikääntyminen

logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset