Kokonaisuudet

Kokonaisuudet kokoavat kehittämiskokonaisuuksien, hankeohjelmien, verkostoiden tai projektien tiedot ja kehittämistulokset yhteen paikkaan.  Kokonaisuudet ovat tukena toiminnan koordinoinnissa ja ohjauksessa. Kokonaisuuksien avulla toimijat saavat avoimesti tiivistettyä tietoa laajojen kehittäjäverkostoiden toiminnasta.

Kokonaisuudet yhteiskehittämisen ytimessä

Kokonaisuudet päätöksenteon tueksi

Kokonaisuuden alle kootaan kehittämiskokonaisuuden, ohjelman tai projektin kaikki toimintamallit. Kokonaisuuden perus- ja arviointitieto kootaan yhteen paikkaan johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Kokonaisuudet toiminnan tueksi

Kokonaisuudet tarjoavat kotipesän ja koonnin kehittäjäverkostoille. Se toimii myös viestintäkanavana ulospäin. Tehkää kehittämistyöstänne avointa ja läpinäkyvää!

Kirjaudu sisään aloittaaksesi kehittämisen

Rekisteröidy Kirjaudu sisään
Please provide a valid value.

Rajaa hakua

Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Tutkimus
Kokonaisuus
Aihealueet
Tiede ja tutkimus
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Verkostot
Dialogisuus

Päijät-Sote
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Kotihoito
Kotona asuminen
Johtaminen
Asiakaslähtöisyys

Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Laatutyö
Kotona asuminen

POPsote-hankekokonaisuuden virallinen logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kansa-koulu 4.0. Euroopan unioinin rahoittama.
Kokonaisuus
Aihealueet
Tiedonhallinta
Sosiaalihuolto
Tietojohtaminen
Prosessien kehittäminen

logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Prosessien kehittäminen
Tiedonhallinta
Tietojohtaminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Prosessien kehittäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Etäpalvelu
Kotona asuminen
Ikääntyminen
Digitaaliset palvelut
Kuntoutus