Kokonaisuudet

Kokonaisuudet kokoavat kehittämiskokonaisuuksien, hankeohjelmien, verkostoiden tai projektien tiedot ja kehittämistulokset yhteen paikkaan.  Kokonaisuudet ovat tukena toiminnan koordinoinnissa ja ohjauksessa. Kokonaisuuksien avulla toimijat saavat avoimesti tiivistettyä tietoa laajojen kehittäjäverkostoiden toiminnasta.

Kokonaisuudet yhteiskehittämisen ytimessä

Kokonaisuudet päätöksenteon tueksi

Kokonaisuuden alle kootaan kehittämiskokonaisuuden, ohjelman tai projektin kaikki toimintamallit. Kokonaisuuden perus- ja arviointitieto kootaan yhteen paikkaan johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Kokonaisuudet toiminnan tueksi

Kokonaisuudet tarjoavat kotipesän ja koonnin kehittäjäverkostoille. Se toimii myös viestintäkanavana ulospäin. Tehkää kehittämistyöstänne avointa ja läpinäkyvää!

Kirjaudu sisään aloittaaksesi kehittämisen

Rekisteröidy Kirjaudu sisään
Please provide a valid value.

Rajaa hakua

Keski-Suomen hyvinvointialue
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kotona asumista tukevat palvelut
Kokonaisuus
Aihealueet
Kotihoito
Kuntoutus
Asiakas- ja palveluohjaus

Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kuntoutus
Etäpalvelu
Omaishoito

POPsote-hankekokonaisuuden virallinen logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Asiakasosallisuusratas
Kokonaisuus
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Palvelujärjestelmä
Yhteiskehittäminen
Kokemusasiantuntijuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Digitaaliset palvelut

Kokonaisuus
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotihoito
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Laatutyö

Kokonaisuus
Aihealueet
Kotihoito
Vanhuspalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Asiakaslähtöisyys

kotihoito, Helsinki
Kokonaisuus
Aihealueet
Kotihoito
Kotona asuminen
Ikääntyminen
Tuottavuus ja kilpailukyky
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Kuntoutus
Asiakas- ja palveluohjaus
Psykososiaalinen tuki
Omaishoito
Asiakassegmentointi

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2022
Kokonaisuus
Aihealueet
Markkinointi
Viestintä
Edunvalvonta