Kansa-koulu 4.0 Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen verkossa ja verkostoissa

Kansa-koulu-hankkeet tarjoavat hyvinvointialueille ja yksityisille palveluntuottajille tukea kirjaamisen kehittämisrakenteiden luomiseen sekä kirjaamisosaamisen vahvistamiseen vuosien kokemuksella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kansa-koulu 4.0 Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen verkossa ja verkostoissa
Lyhyt kuvaus

Kansa-koulu-hankkeet tarjoavat hyvinvointialueille ja yksityisille palveluntuottajille tukea kirjaamisen kehittämisrakenteiden luomiseen sekä kirjaamisosaamisen vahvistamiseen vuosien kokemuksella.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kansa-koulu 4.0 -hankkeen tavoitteena on tukea kirjaamiskäytäntöjen kehittämisen rakenteiden muodostamista ja siten vahvistaa kirjaamisen asemaa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kokonaisuudessa. Kansa-koulu III -hanke toi kirjaamisvalmennukset digiaikaan, ja nyt Kansa-koulu 4.0 -hanke luo pohjaa kirjaamisen kehittämiselle pilotoimalla monitasoisia yhteistyömalleja digitaalisella foorumilla.

Tavoite jakautuu kahteen osatavoitteeseen:

  1. Sosiaalihuollon organisaatioissa toimii osaavia ja sitoutuneita kirjaamisasiantuntijoita.
  2. Sosiaalihuollossa tehdään alueellista yhteistyötä kirjaamiskäytäntöjen kehittämiseksi hyödyntämällä hankkeen tarjoamia välineitä.

Pidemmällä aikavälillä Kansa-koulu -hankkeissa ja sosiaalialan osaamiskeskuksissa tehtävä kehittäminen tähtää tavoitetilaan, jossa kirjaamiskäytäntöjen soveltaminen ja kehittäminen ovat jatkuvaa sekä systemaattista toimintaa kaikissa sosiaalihuollon organisaatioissa. Tarkoituksena on, että työ on valtakunnallisesti yhtenäistä ja työssä hyödynnetään valmennettujen kirjaamisasiantuntijoiden osaamista.

Hankkeen toimintaa rahoittaa Suomen kestävän kasvun ohjelma, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Toimiaika

1.5.–31.12.2022

Aikaisemmat hankekokonaisuudet löydät myös Innokylästä:

Kansa-koulu III - Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti (2020–21)

Kansa-koulu II - Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla (2018–19)

Kansa-koulu - Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano (2015–2017)

Toimijat

Hankkeen toteuttajana on toiminut valtakunnallinen osaamiskeskusverkosto ja hankkeen hallinnoijana Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy VASSO Ab.

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området FSKC
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske
Länsi- ja Keski-uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske
Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca
Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa Pikassos Oy

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Kansa-koulu 4.0 -hanke valmentaa sosiaalihuollon ammattilaisista kirjaamisasiantuntijoita vuoden 2022 syksyllä. Neljän viikon mittainen valmennus suoritetaan itseopiskeluna digitaalisessa oppimisympäristössämme Kirjaamisfoorumissa.
Yhteyshenkilön nimi
Tapio Häyhtiö
Yhteyshenkilön organisaatio
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tapio.hayhtio@vasso.fi

Tekijä

Nea Kosonen

Luotu

16.05.2022

Viimeksi muokattu

01.12.2023