Digiosallisuutta rakentamassa - keinoja digitaaliseen yhteiskuntaan liittymiseen siitä syrjään jääneille

Digitalisaatio ilmiönä koskettaa aivan jokaista meistä. Siksi on tärkeää pitää huolta, että myös heikoimassa asemassa olevat kuten asunnottomat, päihde-ja mielenterveysongelmien kanssa elävät, rikostaustaiset ja vähävaraiset ovat myös digitaalisesti osallisia. Digiosattomuudelle tyypillistä on, että puuttuu sekä resursseja että taitoja. 

Tähän kokonaisuuteen kerätään digiosallisuutta edistäviä toimintamalleja. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Digiosallisuutta rakentamassa - keinoja digitaaliseen yhteiskuntaan liittymiseen siitä syrjään jääneille
Lyhyt kuvaus

Digitalisaatio ilmiönä koskettaa aivan jokaista meistä. Siksi on tärkeää pitää huolta, että myös heikoimassa asemassa olevat kuten asunnottomat, päihde-ja mielenterveysongelmien kanssa elävät, rikostaustaiset ja vähävaraiset ovat myös digitaalisesti osallisia. Digiosattomuudelle tyypillistä on, että puuttuu sekä resursseja että taitoja. 

Tähän kokonaisuuteen kerätään digiosallisuutta edistäviä toimintamalleja. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kokonaisuuden tehtävänä on kerätä yhteisen teeman alle useita toimintamalleja, joiden avulla heikoimmassa asemassa olevien digitaalista osallisuutta voi vahvistaa. 

Digitaalinen osallisuus ja hyvinvointi ei ole vain hyvinvoivien etuoikeus. Digi on väylä osallisuuteen ja väline erilaisten hyvinvointia tukevien - tai ainakin pahoinvointia vähentävien palveluiden äärelle. Marginaaleissa eläville se voi olla väylä pois yhteiskunnan marginaaleista. 

Lisäämällä mahdollisuuksia digitaalisen osallisuuden vahvistumiselle, mahdollistamme mm. välttämättömien asiointien hoitoa, omasta itsestään huolehtimisen mahdollisuuksia, mielekkäämmän ja merkityksellisen arjen viettämistä sekä yhteydenpitoa uusiin ja vanhoihiin läheisiin. Tärkeintä sähköisissä palveluissa on kuitenkin ihminen ja hänen tarpeensa. 

Toimiaika

Kokonaisuutta koordinoi Sininauhaliiton kolmivuotinen Digiosallisuutta asunnottomille -hanke, joka on aloittanut työnsä 1.5.2020. 

Kokonaisuuden rakentaminen Innokylään on aloitettu joulukuussa 2020.

Toimijat

Tätä kokonaisuutta on aloittanut kehittämään Sininauhaliitto ja Digiosallisuutta asunnottomille -hanke. 

Toivomme mukaan erilaisia toimijoita, yhteisen päämäärän mukaisesti kehittämään sähköisen asioinnin ja digitaalisen osallisuuden toimintamalleja. Otathan meihin rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on kokonaisuuteen sopiva malli tai idea, tai jos sinulle tulee kysymyksiä mieleen! 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Piia Niilola 1.6.2022 Päivi Rouvinen-Wilenius
Yhteyshenkilön organisaatio
Sininauhaliitto
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.rouvinen-wilenius@sininauha.fi

Tekijä

Piia Niilola

Luotu

02.12.2020

Viimeksi muokattu

12.01.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Digitaalisen osallisuuden puutokset vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Palvelut ovat siirtyneet sähköisiin ympäristöihin ja etäasioinnin lisääntyminen myös koronaviruspandemian aiheuttaman kriisin vuoksi vain kiihtyy. Vähävaraisuus, asunnottomuus, rikostaustat ja pitkät vankilajasot, päihteet- ja mielenterveyden ongelmat sekä yksinäisyys ovat usein riskejä, joiden vuoksi sähköisen asioinnin ja digitaalisen hyvinvoinnin mahdollisuudet heikentyvät. 

Tammikuussa 2018 hallitus linjasi sähköisen asioinnin tavoitetilan olevan digitaalisten palveluiden ensisijaisuus. 

  • Viranomaiset ovat velvoitettuja tarjoamaan kansalaisille ja oikeushenkilöille eli yrityksille ja yhteisöille ensisijaisena vaihtoehtona saavutettavia ja laadukkaita digitaalisia palveluja.
  • Viranomaisten on järjestettävä henkilön asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvä viestintä ja asiointi niin, että asiakkailla on aina käytettävissä sähköinen kanava.
  • Yrityksillä, yhteisöillä ja muilla elinkeinotoimintaa harjoittavilla on velvoite asioida ja viestiä julkisen hallinnon kanssa digitaalisesti.
  • Luonnolliset henkilöt (kansalaiset) asioivat ja viestivät viranomaisten kanssa ensisijaisesti digitaalisesti. Heitä ei kuitenkaan velvoiteta tähän.
Päämäärä ja päätavoite

Tämän kokonaisuuden tehtävänä on yhtälailla tuoda näkyväksi digitaalisen osallisuuden kehittämisen mahdollisuuksia kuin tarjota konkreettisia toimintamalleja digitaalisen osallisuuden vähentämiseksi. Toivomme, että eri toimijat löytävät tästä kokonaisuudesta itselleen sopivia malleja ja ratkaisuja digitaalisen työskentelynsä tueksi. 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset
  • Digitaalisen osallisuuden lisäämisen keinot tulevat tutuksi sellaisten toimijoiden joukossa, jotka työssään kohtaavat heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.
  • Erilaiset digituen mallit tulevat kokeilluksi, käytetyksi ja kehitetyksi asiakastyössä.
  • Yhä useampi toimija kuvaa ja tuottaa digioivalluksensa toimintamalleiksi.