Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue - Suomen kestävän kasvun ohjelma - Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa

Hankkeen lähtökohtana on purkaa koronapandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja sekä edistämällä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista.

Palveluiden alasajo sekä poikkeavat työjärjestelyt henkilöstön siirryttyä koronanhoitoa vaativiin tehtäviin on aiheuttanut palvelujonoja ja –vajetta, mikä on osaltaan pahentanut sairauksia ja sosiaalisia ongelmia. Koronakriisi on vaikeuttanut erityisesti jo valmiiksi heikossa asemassa olevien henkilöiden tilannetta lisäten avun tarvetta ja pidempiaikaisen syrjäytymisen riskiä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue - Suomen kestävän kasvun ohjelma - Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa
Lyhyt kuvaus

Hankkeen lähtökohtana on purkaa koronapandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja sekä edistämällä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista.

Palveluiden alasajo sekä poikkeavat työjärjestelyt henkilöstön siirryttyä koronanhoitoa vaativiin tehtäviin on aiheuttanut palvelujonoja ja –vajetta, mikä on osaltaan pahentanut sairauksia ja sosiaalisia ongelmia. Koronakriisi on vaikeuttanut erityisesti jo valmiiksi heikossa asemassa olevien henkilöiden tilannetta lisäten avun tarvetta ja pidempiaikaisen syrjäytymisen riskiä.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeella edistetään erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden perustason hoitotakuun toteutumista, kavennetaan eriarvoisuutta, panostetaan ongelmien varhaisempaan tunnistamiseen, vaikuttavampaan ennaltaehkäisyyn, palveluiden laatuun ja kustannusvaikuttavuuteen. 

Lisäksi vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta, sitä tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta sekä otetaan käyttöön hoitotakuuta edistäviä digitaalisia palveluja.

Toimiaika

1.1.2022 – 31.12.2025.

Hankejohtaja ja hanketyöntekijät ovat aloittaneet työnsä 1.8.2022.

Toimijat

Hankkeeseen osallistuvat Etelä-Pohjanmaan kunnat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottavat kuntayhtymät sekä yleishyödyllisiä yhteisöjä.

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
hankejohtaja Maria Keto, Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke
Yhteyshenkilön organisaatio
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
maria.keto@hyvaep.fi

Tekijä

Anu Hannula

Luotu

30.06.2022

Viimeksi muokattu

09.11.2023