Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue - Suomen kestävän kasvun ohjelma - Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa

Hankkeen lähtökohtana on purkaa koronapandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja sekä edistämällä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista.

Palveluiden alasajo sekä poikkeavat työjärjestelyt henkilöstön siirryttyä koronanhoitoa vaativiin tehtäviin on aiheuttanut palvelujonoja ja –vajetta, mikä on osaltaan pahentanut sairauksia ja sosiaalisia ongelmia. Koronakriisi on vaikeuttanut erityisesti jo valmiiksi heikossa asemassa olevien henkilöiden tilannetta lisäten avun tarvetta ja pidempiaikaisen syrjäytymisen riskiä.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.