Ikääntyneiden tilannekuva -hanke, Etelä-Savon hyvinvointialue

Olemme kehittäneet yhdessä ikääntyneiden henkilöiden, heidän omaistensa ja kotihoidon kanssa uusia mahdollisuuksia teknologian hyödyntämiseen turvallisen arjen tueksi. 

Kotihoidossa otettiin käyttöön uutta teknologiaa: sensoreita, etähoidon tabletti, etämittauslaitteita, paikannettavissa oleva turvapuhelin ja lääkeautomaatti. Tuloksena muodostui tilannekuva-toimintamalli teknologioiden kautta tulevan tiedon hyödyntämiseen etäpalvelukeskuksessa, etähoitoa viittomakielisille -toimintamalli, etäpäivätoiminnan malli sekä teknologiakortit ammattilaisten teknologiaosaamisen kehittämiseen. 

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma

Ikääntyneiden tilannekuva -hanke - Eloisa (etelasavonha.fi)

 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Etäkotihoitoa viittomakielisille
Toimintamalli
Etäpalvelu
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Esteettömyys
Tasa-arvo

Etäpalvelut seuraavat sensorien kautta saatavaa tilannekuvaa
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Turvallisuus

Teknologiakorttien teknologioiden teemakokonaisuus
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Asiakas- ja palveluohjaus