Teknologiakortit palveluohjauksen osaamisen tukena

Teknologian tiimivarteissa esitellään tiiviisti kotiin vietävien tukipalvelujen kautta saatavaa teknologiaa ja käytettävyyttä ytimekkäästi ja helppotajuisesti. Varteissa käytettävät teknologiakortit toimivat jatkossa palveluohjaajien käytännön työn tukena.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Teknologiakortit palveluohjauksen osaamisen tukena
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Teknologian tiimivarteissa esitellään tiiviisti kotiin vietävien tukipalvelujen kautta saatavaa teknologiaa ja käytettävyyttä ytimekkäästi ja helppotajuisesti. Varteissa käytettävät teknologiakortit toimivat jatkossa palveluohjaajien käytännön työn tukena.

Toteutuspaikka
Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Kunta

Luotu

26.07.2022

Viimeksi muokattu

05.05.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Teknologiakorttien käyttö palveluohjauksen tiimipalavereissa on toimintamalli, joka perustuu ammattilaisten tarpeeseen saada nopeasti tietoa ajankohtaisista teknologioista. Teknologiakortteja käytetään uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Samalla vuorovaikutuksellinen ja ohjattu keskustelu jakaa myös kokeneiden työntekijöiden ns. hiljaista tietoa ja päivittää osaamista.

Toimintaympäristö **

Etelä-Savon alueellinen Ikäohjelma vuoteen 2030 korostaa laadukasta ja ihmislähtöistä asiakasohjausta. Koti on paras paikka asua, joten on tärkeää tukea hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista ensisijaisesti teknologian ja tukipalvelujen avulla. 

Asiakasohjaus on etulinjassa, kun asiakas ottaa yhteyttä tietoa tai apua tarvitessaan. Siksi asiakas- ja palveluohjaajilla täytyy olla riittävästi osaamista kertoa teknologioiden hyödyistä ja saatavuudesta jo ensi kohtaamisessa asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Teknologiakortteja käyttävät asiakas- ja palveluohjauksen työntekijät sekä muut palveluohjausta tekevät ammattilaiset, kuten muistihoitajat. Teknologioista annettava tieto palvelee asiakkaita ja heidän läheisiään. Kun tietoa annetaan palveluketjun jokaisessa vaiheessa, oikea-aikaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan ja saatu tieto on systemaattisesti samaa, palvelun vastaanottaminen tai teknologian käyttöön ottaminen on helpompaa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palveluohjaus, muistihoitajat, kotihoidon tiimit ja muut asiakastyötä tekevät toimijat voivat tilata ohjatut teknologiakortti-sisällöt viikkopalavereihin (5 x 20-30 minuuttia). Tilaisuudet voi järjestää etänä Teams-palavereissa tai live-tapaamisina. Live-tapaamisiin voidaan liittää tarkempi teknologiaan tutustuminen ottamalla mukaan esittelylaitteita tutustumista ja kokeilua varten.

Teknologiakortit ovat osa Arjen tuki- ja etäpalvelujen ohjausmateriaalia, joista vastaa hyvinvointiteknologiaohjaaja. Teknologiakortit on tallennettu organisaation ArterIMS-järjestelmään, johon sisältöä myös päivitetään ja ovat siellä luettavissa tai käyttöön otettavissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Teknologiakorttien käyttö on lisännyt palveluohjaajien yhteydenottoja tukipalveluihin ja palveluohjaajat miettivät enemmän myös teknologioiden soveltuvuutta asiakkaiden tarpeisiin.

Toimintamallin kehittämisvaiheessa korttien sisältöjä kehitettiin kolmen eri palveluohjausta päivittäin tekevän ryhmän kanssa. Osallistujia yhteensä 11 tilaisuudessa oli noin 170. 

Hyvinvointiteknologian käyttöön ja asiakkaan oikeuksiin, yksityisyyden suojaan ja turvallisuuteen liittyen eettisyys on tärkeää osa teknologian soveltuvuuden arviointia. Mikä on oikein, lain mukaista tai sopimuksiin pohjautuvaa, on tärkeää ymmärtää. Tämän vuoksi pelkästään korttien lukeminen ei riitä vaan tarvitaan keskustelua. Näin vahvistetaan ammatillista osaamista ja rohkeutta löytää ratkaisuja teknologioiden avulla.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa kotihoidon tiimeihin, järjestöihin tai opiskelijoiden ohjaamiseen. 

Liian tarkasti ei teknologioista kannata kertoa, vaikka mieli tekisi. Tarkoitus on pitää korttien avulla keskustelu tiiviinä. Jos aihe herättää enemmän kiinnostusta, voidaan sopia teknologiatoimittajan kanssa laite-esittely ja syventää osaamista lisää.

Kansikuva
Teknologiakorttien teknologioiden teemakokonaisuus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä