Järjestöt mukana muutoksessa –hanketta koordinoi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. SOSTE pyrkii tuomaan maakunnallisia toimijoita yhteen niin, että ne pääsevät verkostoitumaan ja vuorovaikuttamaan keskenään. Lisäksi SOSTE tukee yksittäisiä hankkeita muun muassa neuvonnalla, ohjauksella, koulutuksella ja viestinnällä sekä hanketoimijoita tuetaan arvioinnissa, viestinnässä, vaikuttamisessa ja tiedon tuottamisessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Järjestö 2.0-Järjestöt mukana muutoksessa
Lyhyt kuvaus

Järjestöt mukana muutoksessa –hanketta koordinoi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. SOSTE pyrkii tuomaan maakunnallisia toimijoita yhteen niin, että ne pääsevät verkostoitumaan ja vuorovaikuttamaan keskenään. Lisäksi SOSTE tukee yksittäisiä hankkeita muun muassa neuvonnalla, ohjauksella, koulutuksella ja viestinnällä sekä hanketoimijoita tuetaan arvioinnissa, viestinnässä, vaikuttamisessa ja tiedon tuottamisessa.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Ohjelmalla on kaksi päätavoitetta: a) Vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote-ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. b) Tukea kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa.

Toimiaika

Kesällä 2017 käynnistyi Suomi 100 -ohjelma, joka suunniteltiin kolmevuotiseksi ja toteutettiin valtion talousarvioon sisällytetyllä lisämäärärahalla sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Järjestöt mukana muutoksessa –ohjelma on puolestaan yksi kolmesta Suomi 100 –avustusohjelmasta. STM:n STEA-rahoitteiset Suomi 100 -avustusohjelmat ovat:

 • Kaikille eväät elämään – avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi
 • Toimintakyky kuntoon – avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi
 • Järjestö 2.0: mukana muutoksessa – avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Maakuntahankkeet päättyvät eri aikoina syys-joulukuu 2020, digihankkeet jatkavat vuoden 2020 loppuun

Toimijat

Kehittämistyössä on mukana 17 maakunnallista hanketta ja 7 digitalisaatiota tukevaa hanketta eri puolilta Suomea.

Maakuntahankkeet:

Digitalisaatiota tukevat hankkeet:

 • ASPA-SÄÄTIÖ: Digi haltuun 2017-2020
 • DIABETESLIITTO: Digidiabeetikko – tägää, tukee ja vaikuttaa 2017-2020
 • ELÄKELIITTO RY: Netikäs
 • IKÄINSTITUUTIN SÄÄTIÖ: Virtuaalisin keinoin voimaa vanhuuteen 2017 - 2019
 • PELASTAKAA LAPSET RY: Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena – yhdessä kehittämällä toimivia käytäntöjä verkkomuotoiseen sosiaalityöhön 2017-2020
 • SUOMEN PUNAINEN RISTI: Auttajia.fi – Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi 2017-2020
 • SUOMEN YMCA:n LIITTO RY: Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen 2017-2020
Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Tarja Bergström
Yhteyshenkilön organisaatio
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tarja.bergstrom@soste.fi

Tekijä

Anonymous

Luotu

05.03.2020

Viimeksi muokattu

19.08.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kesällä 2017 käynnistyi Suomi 100 -ohjelma, joka suunniteltiin kolmevuotiseksi ja toteutettiin valtion talousarvioon sisällytetyllä lisämäärärahalla sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Järjestöt mukana muutoksessa –ohjelma on puolestaan yksi kolmesta Suomi 100 –avustusohjelmasta. STM:n STEA-rahoitteiset Suomi 100 -avustusohjelmat ovat:

 • Kaikille eväät elämään – avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi
 • Toimintakyky kuntoon – avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi
 • Järjestö 2.0: mukana muutoksessa – avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Ohjelmiin hyväksytyt hankkeet löytyvät Stean sivuilta.

Ohjelmalla on kaksi päätavoitetta: a) Vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote-ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. b) Tukea kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa.

STEA:n hankehaun ja valmistelun perusteella siihen sisällytettiin 17 maakunnallista ja 7 digitalisaatiota tukevaa hanketta. Maakunnalliset hankkeet käyvät vuoropuhelua alueensa maakunnan ja kuntien kanssa, tekevät järjestöjen työtä näkyväksi ja luovat yhteystyötä alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueellisesti. Digitalisaatiota tukevissa hankkeissa sen sijaan kehitetään kansalais- ja järjestötoimijoiden auttamistyötä.

Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelma vahvistaa järjestöjen yhteistyötä kuntien ja maakuntien kanssa, tukee muutokseen valmistautumista ja edistää kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia nykypäivän tietoyhteiskunnassa.

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen päätavoitteena on kytkeä järjestöt mukaan sote- ja maakuntauudistukseen. Hankkeen alkuvaiheen tavoitteita oli viisi.

1. Järjestöt toimivat monimuotoisina verkostoina kumppaneidensa kanssa.

2. Jokaisessa maakunnassa on järjestöt osallistavien rakenteiden kokonaisuus.

3. Järjestöt osaavat toimia vaikuttavasti maakunnan alueen osallistavissa rakenteissa.

4. Järjestöillä on kuntien ja maakuntien mahdollistamat toimintaedellytykset kansalaistoimintaan, järjestölähtöiseen auttamistyöhön ja palvelutoimintaan.

5. On olemassa tietoa hankkeiden edistymisestä ja tuloksista toiminnan ohjaamiseksi.

2019 hankkeeseen tuli mukaan järjestötiedon tutkimuskokonaisuus. Sen ensisijaiset tavoitteet ovat:

1. Tuottaa tietoa sote-järjestöjen määrästä ja toiminnan sisällöstä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti

2. Laatia raportti järjestötiedosta, jota tarvitaan järjestöjen näkyväksi tekemisessä ja osallistamisessa sote-uudistuksessa.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Sen lisäksi, että jokaisella maakunnallisella hankkeella on omat STEAn rahoituspäätöksen perusteena olevat tavoitteensa ja toimintansa, laadittiin yhdessä kaikille yleiset ja yhteiset tavoitteet:

1. Maakunnissa on maakunnallinen sote- ja hyvinvointialan järjestöjen järjestöstrategia tai muu vastaava asiakirja ja se on huomioitu osana maakuntastrategiaa.

2. Maakunnissa on järjestöjen ja maakunnan yhteistyörakenne, esimerkiksi järjestöneuvottelukunnat, tms. rakenteet.

3. Maakunnissa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöt ovat mukana tulevan maakunnan palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Arviointi lisätään hankkeen päätyttyä. Liitteeissä linkityksiä hankkeiden omiin Innokylä kokonaisuuksiin ja toimintamalleihin.

Liitetiedostot ja linkit