Järjestöt mukana muutoksessa –hanketta koordinoi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. SOSTE pyrkii tuomaan maakunnallisia toimijoita yhteen niin, että ne pääsevät verkostoitumaan ja vuorovaikuttamaan keskenään. Lisäksi SOSTE tukee yksittäisiä hankkeita muun muassa neuvonnalla, ohjauksella, koulutuksella ja viestinnällä sekä hanketoimijoita tuetaan arvioinnissa, viestinnässä, vaikuttamisessa ja tiedon tuottamisessa.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Development tree in Mikkeli 2018
Toimintamalli
Strategia
Yhdistykset
Kunnat
Maakunnat
Ennakointi ja tulevaisuustyö

Vinkkivarikko guide
Toimintamalli
Osallisuus
Yhdistykset
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvointi
Yhteistyö

Järjestö-kuntayhteistyön alueelliset elinvoimapajat
Toimintamalli
Järjestöt
Kunnat
Yhteistyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Maakunnat

Järjestömessut
Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhdistykset
Yhteiskehittäminen
Sairaanhoitopiirit

Järjestöpositiivisen kunnan kehityskeskustelu
Toimintamalli
Järjestöt
Kunnat
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö

Meeting Kerimäen Pysäkki
Toimintamalli
Prosessien kehittäminen
Yhteiskehittäminen
Yhdistykset
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakas- ja palveluohjaus