Järjestöt muutokseen yhteistyössä on STEA:n rahoittama kolme ja puolivuotinen maakunnallinen hanke (8/2017-12/2020), jonka tavoitteena on vahvistaa järjestöjen osallisuutta, osaamista ja roolia sote- ja maakuntauudistuksessa ja tietoyhteiskunnassa. Lisäksi hankkeessa edistetään järjestöjen välistä yhteistyötä, tehostetaan järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä sekä kehitetään digiosallisuutta.

Hanke kuuluu Suomi 100-v avustusohjelman Järjestöt mukana muutoksessa 2.0 -hankekokonaisuuteen, jossa on mukana 17 maakunnallista osahanketta ja seitsemän digihanketta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke
Lyhyt kuvaus

Järjestöt muutokseen yhteistyössä on STEA:n rahoittama kolme ja puolivuotinen maakunnallinen hanke (8/2017-12/2020), jonka tavoitteena on vahvistaa järjestöjen osallisuutta, osaamista ja roolia sote- ja maakuntauudistuksessa ja tietoyhteiskunnassa. Lisäksi hankkeessa edistetään järjestöjen välistä yhteistyötä, tehostetaan järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä sekä kehitetään digiosallisuutta.

Hanke kuuluu Suomi 100-v avustusohjelman Järjestöt mukana muutoksessa 2.0 -hankekokonaisuuteen, jossa on mukana 17 maakunnallista osahanketta ja seitsemän digihanketta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Järjestöjen sote-uudistukseen liittyvä muutostyö – Järjestöt mukaan uusiin rakenteisiin pysyvästi.

Järjestöjen välisen yhteistyön edelleen kehittäminen ja edistäminen – Vahvempaa vaikuttamista yhdessä.

Järjestöjen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön syventäminen – Järjestöjen roolin kirkastaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, sopimuksellinen kumppanuus.

Digiosallisuuden tukeminen.

Kuntalaisen osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Toimiaika

08.2017-31.12.2020, hanke on käynnissä

Toimijat

Hanketta hallinnoi Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. Hankkeessa työskentelee kaksi työntekijää järjestökehittäjä nimikkeellä.

Hanke mahdollistaa monimuotoisen vuorovaikutuksen järjestökentän, julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Tämä konkretisoituu yhteistyönä Lapin järjestöjen, Lapin kuntien, Lapin liiton, Lapin AVIn, Lapin ELY-keskuksen, sairaanhoitopiirien, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Lapin sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön nimi
Tanja Sälevä
Yhteyshenkilön organisaatio
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tanja.saleva@lapinsote.fi

Tekijä

Tanja Sälevä

Luotu

24.06.2020

Viimeksi muokattu

24.06.2020