Kohtaamispaikka perhekeskuksen palvelukokonaisuudessa

Kohtaamispaikka on avoin, matalan kynnyksen paikka lapsille, nuorille ja perheille. Kohtaamispaikassa on mahdollisuus viettää aikaa yhdessä, osallistua toimintaan, saada vertaistukea ja tarvittaessa ammatillista apua ja ohjausta. Perheet itse, vapaaehtoiset sekä työntekijät vahvistavat lasten ja perheiden osallisuutta, vuorovaikutusta ja voimavaroja. Toiminta tukee vanhemmuutta ja lapsen kasvua, perheiden hyvää arkea ja yhteisöllisyyttä. Kohtaamispaikka on osa perhekeskuksen palvelukokonaisuutta.   

 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kohtaamispaikka perhekeskuksen palvelukokonaisuudessa
Lyhyt kuvaus

Kohtaamispaikka on avoin, matalan kynnyksen paikka lapsille, nuorille ja perheille. Kohtaamispaikassa on mahdollisuus viettää aikaa yhdessä, osallistua toimintaan, saada vertaistukea ja tarvittaessa ammatillista apua ja ohjausta. Perheet itse, vapaaehtoiset sekä työntekijät vahvistavat lasten ja perheiden osallisuutta, vuorovaikutusta ja voimavaroja. Toiminta tukee vanhemmuutta ja lapsen kasvua, perheiden hyvää arkea ja yhteisöllisyyttä. Kohtaamispaikka on osa perhekeskuksen palvelukokonaisuutta.   

 

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Perheiden kohtaamispaikka on osa perhekeskusten perus- ja varhaisen tuen palvelujen kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta, vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Tavoitteena on että toimintaan osallistuminen edistää vanhemmuuden voimavarojen vahvistumista, vertais- ja ystävyyssuhteiden rakentumista, yksinäisyyden kokemusten vähenemistä ja lapsiperheiden arjen helpottumista sekä  lasten leikkikokemusten ja leikkiseuran saamista. 

Kohtaamispaikat perhekeskuksessa palvelevat monimuotoisia perheitä ja rakentavat yhdenvertaista, syrjimätöntä ja osallistujien kohtaamiseen perustuvaa toimintakulttuuria, joka edistää osallistujien ja toimijoiden yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Toimiaika

Kohtaamispaikkatoimintaa on kehitetty osana perhekeskuksen palvelukokonaisuutta vuodesta 2016 alkaen ja se on pysyvä osa perheiden perus- ja varhaisen tuen palvelukokonaisuutta. 

Toimijat

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisestä vastaavat järjestöt, seurakunnat, avoin varhaiskasvatus, kuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut sekä perhekeskuksen sote-palvelut yhteistyössä paikallisten sidosryhmien ja vapaaehtoisten kanssa.

Kohtaamispaikan toimijat voivat toimia yhteistyössä samassa fyysisessä toimitilassa tai toimijoiden yhteistyöverkostossa. Toimijaverkostoon voivat kuulua avoin päiväkoti, järjestön perheentalo, perhekahvila, seurakunnan lapsi- ja perhekerho,  asukas- tai leikkipuisto ja paikalliset yhdistykset ja vapaaehtoiset.

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Marjatta Kekkonen
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
marjatta.kekkonen@thl.fi

Luotu

15.02.2021

Viimeksi muokattu

21.11.2023