Strategia

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Tietojohtaminen
Johtaminen
Strategia
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus
  • Kansallinen lapsibudjetoinnin malli ja -vuosikello osaksi tiedolla johtamisen ja taloushallinnon vuosikelloa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kotihoito
Strategia
Ostopalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintasuunnitelma joka sisältää pitkän aikavälin linjauksia kotihoidon palveluiden hankintaan, asiakassegmentointiin ja valvontaan liittyen.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Verkosto on kansallinen foorumi yhteiskehittävälle vuoropuhelulle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Strategia
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaalla laadittiin ensimmäinen alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 22-25 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa.  

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Aihealueet
Hyvinvointialue
Järjestöt
Päätöksenteko
Strategia
Yhteistyö
Ilmiöt
Demokratian murros
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sidosryhmäneuvosto on hyvinvointialueen lakisääteisiin vaikuttamistoimielimiin verrattava elin. Neuvosto koostuu hyvinvointialueelle olennaisimmista sidosryhmistä: kunnat, järjestöt ja yritykset.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Ryhmä muodostuu sote-alan kotimaisten verkostojen tutkijoista, kehittäjistä ja johtajista. Kokonaisuus kerää yhteen useita alan tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kerava
Aihealueet
Strategia
Viestintä
Markkinointi
Kulttuuri
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rakennamme rohkeasti omannäköistä kaupunkia ja panostamme viestinnässämme strategiseen brändäykseen, joka näkyy ja kuuluu.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Strategia
Järjestäminen
Hyvinvointialue
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vinkkilista nostaa esiin keskeisiä asioita, joiden tuella muutos etenee suunnitelman tai esimerkiksi tiekartan mukaisesti. Mallia voidaan käyttää apuna pienemmässä ja isommassa muutoksessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Laatutyö
Tietojohtaminen
Arviointi ja tiedonkeruu
Yhteiskehittäminen
Strategia
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Klubitalojen tiedolla johtamisessa toimintaa ohjataan, arvioidaan ja kehitetään jäsen-, alue sekä valtakunnallisella tasolla mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Tiedonhallinta
Strategia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalassa on kehitetty tietojohtamisen toimintaympäristöä sote-organisaation, maakunnan ja valtion asettamien tavoitteiden mukaisesti.