Pirkanmaan työkykyhanke on osa valtakunnallista Työkykyohjelmaa, jonka tarkoituksena on tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä, ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta. Työkyvyn arviointi ja työkyvyn tuen palvelut tuodaan osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta yhdenvertaisesti kaikkien saataville sekä vahvistetaan tuetun työllistymisen palvelupolkuja ja kartutetaan tuetun työllistymisen menetelmien osaamista.

Pirkanmaan työkykyhanke muodostuu kahdesta toimenpidekokonaisuudesta:

1. Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta

2. Tuetun työllistymisen menetelmät

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Vammaispalvelut
Kehitysvammaisuus
Työllistyminen

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Verkostot

Toimintamalli
Työhönvalmennus
Osatyökykyisyys
Vammaispalvelut
Työllisyys

Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Kuntouttava työtoiminta
Vammaispalvelut

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Työkyky
Monialaisuus
Verkostot

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Työkyky
Työllisyys
Monialaisuus