Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.  

Verkkosivuiltamme löydät ajankohtaiset uutiset, hankekokonaisuuden kuvauksen sekä yhteystiedot. 

Facebook: @osterbottensvalfard.pohjanmaanhyvinvointi
Twitter: @OVPH_fi
LinkedIn: @osterbottensvalfardpohjanmaanhyvinvointi

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Pohjanmaan rakenneuudistus
Lyhyt kuvaus

Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.  

Verkkosivuiltamme löydät ajankohtaiset uutiset, hankekokonaisuuden kuvauksen sekä yhteystiedot. 

Facebook: @osterbottensvalfard.pohjanmaanhyvinvointi
Twitter: @OVPH_fi
LinkedIn: @osterbottensvalfardpohjanmaanhyvinvointi

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Pohjanmaan sote-rakenneuudistushankkeen tarkoituksena on valmistella vahva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjä ja tuottaja sekä käyttöönottaa teknologiaratkaisuja alueen palvelutuotannossa ja luoda Pohjanmaan alueelle tietojohtamisen pohja. Tarkoituksena on myös yhdessä Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen kanssa luoda alueelle käytännönläheiset, mm. yhteiset palveluohjauksen ja perhekeskuksen toimintamallit ja –prosessit, joiden avulla edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä ja integraatiota yli organisaatio- ja sektorirajojen.  Rakenneuudistushankkeen päämääränä on koota pirstaleinen Pohjanmaa yhtenäiseksi vahvaksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjäksi ja tuottajaksi sekä edistää digitaalisten välineiden ja teknologian hyödyntämistä alueen palvelutuotannossa ja tietojohtamisessa.

Toimiaika

Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021

Toimijat

Hankkeen hallinnoijana toimii Vaasan sairaanhoitopiiri.

 Kehittämisessä mukana:

 • Pohjanmaan kunnat

Osa-alue 4 toteutetaan yhteistyönä seuraavien organisaatioiden kanssa:

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote)

 • Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kymsote)

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY)

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Jenny Björndahl-Öhman
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjanmaan hyvinvointialue - Österbottens välfärdsområde
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
jenny.bjorndahl-ohman@ovph.fi

Luotu

17.09.2020

Viimeksi muokattu

29.04.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pohjanmaan alueella on meneillään vapaaehtoisen, maakunnallisen hyvinvointikuntayhtymän perustamisvalmistelut. Valmistelu Vaasan sairaanhoitopiirin alueella aloitettiin 2018 ja Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta alkaa virallisesti 1.1.2022. Pohjanmaan sote-rakenneuudistushankkeen taustalla on alueen tarpeet ja Tulevaisuuden sotekeskus ohjelman tavoitteet, joita tuetaan rakenteiden, johtamisen ja ohjauksen uudistamisella, sekä digitaalisilla ja teknologisilla ratkaisuilla. Pohjanmaan sote-rakenneuudistushankkeen taustalla on myös yleisesti palveluita käyttävien käyttäytymisen muutos, joka näkyy ja toteutuu myös julkisissa sote-palveluissa. Rakenneuudistuksessa toteutettavan alueellisen valmistelun tavoitteena on edistää tulevassa hyvinvointikuntayhtymässä ja kunnissa tehtävää valmistelutyötä palvelujen järjestämisvastuun siirtämiseksi kunnilta tulevalle maakunnalle kansallisen aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti.

Päämäärä ja päätavoite
 • Valmistella vahva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjä ja tuottaja
 • Käyttöönottaa teknologiaratkaisuja alueen palvelutuotannossa ja luoda tietojohtamisen pohja
 • Yhdessä Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen kanssa luoda alueelle käytännönläheiset, mm. yhteiset palveluohjauksen ja perhekeskuksen toimintamallit ja –prosessit
 • Edistää sote-yhteistyötä ja integraatiota
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tuotokset:

 • Hyvinvointikuntayhtymän organisoituminen ja järjestämisvastuun siirron valmistelu sekä hyvinvointikuntayhtymästä maakuntaan siirtymisen suunnitelma
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen suunnitelma
 • Toimintamalli tietojohtamisen toteutukseen
 • Palveluohjauksen toimintamalli ja siihen liittyvät ennakointimallit sekä asiakassegmentointimalli
 • Omaolo-palvelu otettu käyttöön
 • PATA-asiakaspalvelukeskuksen toimintamalli ja palvelualusta

Hyödyt/vaikutukset:

 • Pohjanmaa on yhtenäinen vahva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjä
 • Alueen palvelutuotannossa ja tietojohtamisessa hyödynnetään digitaalisia välineitä ja teknologiaa
 • Pohjanmaalla on yhteiset palveluohjauksen ja perhekeskuksen toimintamallit ja -prosessit
 • Alueen vahva kaksikielisyys näkyy toiminnan kehittämisessä sekä digitaalisten ja teknologiaratkaisujen toteutuksessa
Liitetiedostot ja linkit