Pohjois-Pohjanmaa - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Lyhyt kuvaus

Hanke edistää hoitoon pääsyä, hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkua. Digitaalisia palveluja kehittämällä ja käyttöönottamalla edistetään fyysisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä hoitotakuun toteutumista. Vaikuttavien digitaalisten palveluiden käyttö vapauttaa henkilöresurssia asiakastyöhön ja turvaa hoidon jatkuvuutta. Hankkeessa edistetään hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden arkkitehtuurin rakentumista ja toteutumista, joka nojautuu kansalliseen itse- ja omahoidon arkkitehtuuriin. Kokonaisuus tukee hyvinvointialueen strategian toteutumista ja on linjassa muiden valtionavustusta saavien hankkeiden kanssa rakentaen kokonaisuutta.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Oulun kaupunki
Administrator
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Administrator