Pohjois-Pohjanmaa - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Hanke edistää hoitoon pääsyä, hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkua. Digitaalisia palveluja kehittämällä ja käyttöönottamalla edistetään fyysisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä hoitotakuun toteutumista. Vaikuttavien digitaalisten palveluiden käyttö vapauttaa henkilöresurssia asiakastyöhön ja turvaa hoidon jatkuvuutta. Hankkeessa edistetään hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden arkkitehtuurin rakentumista ja toteutumista, joka nojautuu kansalliseen itse- ja omahoidon arkkitehtuuriin. Kokonaisuus tukee hyvinvointialueen strategian toteutumista ja on linjassa muiden valtionavustusta saavien hankkeiden kanssa rakentaen kokonaisuutta.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.