Pohjois-Savon hyvinvointialueen kestävän kasvun ohjelman hanke on nimeltään Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Pohjois-Savo - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Lyhyt kuvaus

Pohjois-Savon hyvinvointialueen kestävän kasvun ohjelman hanke on nimeltään Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on sote-palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen, sekä työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen hyvinvointialueella. Hankkeen tavoitteena on lyhentää erityisesti haavoittuviin ryhmiin kohdistunutta hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa.

Toimiaika

Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin 1.6. - 31.12.2022.
Toisen vaiheen toteutus 1.1.2023 - 31.12.2025.

Toimijat

Mukana kehittämisessä ovat hyvinvointialueen luovuttajaorganisaatiot, vastuuvalmistelijat, kolmassektori, TE- ja työvoimapalvelut, muut hankkeet, asiakkaat ja potilaat.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Minna Tihinen
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
minna.tihinen@pshyvinvointialue.fi

Tekijä

Minna Tihinen

Luotu

20.06.2022

Viimeksi muokattu

06.04.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Hankkeessa kehitetään erityisesti koronapandemiasta kärsineiden haavoittuvien ryhmien palvelukokonaisuuksia ja niihin liittyviä digipalveluita. Hyvinvointialueella tunnistettiin indikaattoreiden avulla viisi haavoittuvaa ryhmää.

Koronan vaikutukset ovat näkyneet sosiaalisena eristäytymisenä, yksinäisyytenä, sosiaalisen tuen puutteena ja taloudellisina huolina. Mielenterveysongelmat ja päihteiden käyttö on yksi suurimpia huolenaiheita, ja niiden hoitaminen ja ennaltaehkäisy vaatii monialaista asiantuntijuutta. Pandemia on iskenyt erityisen voimakkaasti nuoriin (1). Kolmen seuraavan vuoden aikana vahvistetaan perheiden arjen tukea mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyssä, nepsy-nuorten perheiden tukea sekä toisen asteen opiskelijoiden tukea jalkautuvien psykiatristen sairaanhoitajien avulla. Työikäisten (2) ja ikäihmisten (3) mielenterveys- ja päihdehäiriöihin saa apua tulevaisuudessa entistä matalammalla kynnyksellä ja nopeammalla neuvontapalvelulla. Lisäksi Kuopioon suunnitellaan ja toteutetaan kauan kaivattu selviämisasema.

Lastensuojelun asiakkaiden (4) tuen tarve lisääntyi koronaepidemian seurauksena. Haavoittuvassa asemassa olevien asiakaslasten ja -perheiden tapaamiset sosiaalityöntekijän ja muiden tukiverkostojen kanssa vähenivät pandemia-aikana. Hankkeessa vahvistetaan systeemistä toimintamallia toimenpide- ja rakennesuunnitelmalla ja palvelujen kohdentamiseksi kootaan tilastollisen tiedon pohjalta lastensuojelun tarvetta aiheuttavia tekijöitä.

Ikäihmisten omais- ja perhehoidon asiakkaiden (5) osalta tavoitteena on turvata ikääntyneiden kotona asumista mahdollisimman pitkään ja lisätä omais- ja perhehoidon määrää yhtenäisillä toimintamalleilla.

 

Päämäärä ja päätavoite

Vuoden 2022 aikana suunnitellaan vuosien 2023 -2025 aikana toteutettavat toimenpiteet. Nämä tarkennetaan myöhemmin.

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Lisätään myöhemmin.