Sosiaalipalvelut

Suodata hakutuloksia
Themes
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Uutinen
Ingress

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutettiin vuosina 2020–2023. Hyvinvointialueet kuvasivat ohjelman aikana Innokylään lähes tuhat toimintamallia.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

SULAVA-hankkeessa tutkitaan, mitkä tekijät tuottavat vaikuttavuutta, miksi ja miten sosiaalihuollon sosiaalityössä ja -ohjauksessa työikäisten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden palveluissa jäsentämä

Themes
Pitkäaikaistyöttömyys
Sosiaalipalvelut
Työkyky
Työttömyys
Blogikirjoitus
Ingress

Hyvinvointialueet ovat suurissa säästöpaineissa ja samaan aikaan ihmisten tarve sotepalveluille on kasvussa. Myös työttömien määrä on nyt ennätyslukemissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kehitysvammaisuus
Vammaispalvelut
Sosiaalipalvelut
Prosessien kehittäminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitysvammaselvittelyihin pääsyn nopeuttaminen aikuisilla, joilla epäillään kehitysvammaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Neuvonta
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialue muodostuu 23 kunnasta. Keväällä 2022 alettiin valmistautua hyvinvointialueen alkuun liittyvään viestintään.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaalipalvelut
Osaaminen
Kotihoito
Asumispalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kirjaamisen laadun ja yhdenmukaisuuden  edistäminen Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoidossa ja kotiutusyksiköissä TulKoti -hankkeen tuella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Rakenteellinen sosiaalityö
Sosiaalihuolto
Sosiaalipalvelut
Tietojohtaminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla Kainuun hyvinvointialueella toimeenpannaan rakenteellisen sosiaalityön kansallinen, yhtenäinen ja vertailukelpoinen raportoinnin malli, joka on kehitetty yhteistyössä THL:n ja

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Sosiaaliala
Sosiaalipalvelut
Osaaminen
Elinikäinen oppiminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kirjaamiskoulutus eriytettynä järjestämisen ja toteutuksen työntekijöille palvelutehtävittäin. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Sosiaaliala
Sosiaalipalvelut
Elinikäinen oppiminen
Osaaminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Säännölliset kuukausikoulutukset neljästä eri aiheesta. Kukin aihe on käsiteltävänä kerran kuukaudessa. Aiheet kiertävät neljä kuukautta. Koulutussisällöt pysyvät samoina koko koulutuskauden.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaalinen kuntoutus
Etäpalvelu
Sosiaalipalvelut
Kuntoutus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalinen kuntoutus nähdään asiakkaan tarpeista toteutettava tavoitteellisena kuntoutuksena, jossa yhdistyy yksilöllinen psykososiaalinen tuki ryhmämuotoiseen toiminnallisuuteen.