Työllisyys

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Osallisuus
Palvelujärjestelmä
Työllisyys
Asiakasosallisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on yhteiskehittää Päijät-Hämeessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa työllisyyttä kohti johtava Askel askeleelta -osallisuuspolku erityisesti niiden nuorten osalta, jotka tarvitsevat

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Työllisyys
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keusoten vammaisten palveluissa on kehitetty laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pudasjärvi
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työkyky
Työllistyminen
Yhteistyö
Työllisyys
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pudasjärven yrittäjille on koottu tukiverkosto täsmätyökykyisten työllistämisen tueksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Aihealueet
Hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointialue
Työllisyys
Kansantaudit
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointivajemittaristo kuvaa Etelä-Savon hyvinvointivajeen nykytilaa, kehitystä, sekä sijoittumista verrattuna muihin hyvinvointialueisiin.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pohjois-Savon hyvinvointialueen kestävän kasvun ohjelman hanke on nimeltään Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Työkyky
Integraatio
Monialaisuus
Työllisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasvastaavaverkostossa on asiakkaan lisäksi asiakkaan tarpeiden mukaiset toimijat yli organisaatio- ja sektorirajojen.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelmassa painopiste on olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Työkyky käyttöön -hanke on osa STM:n rahoittamaa Työkykyohjelmaa, jossa kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat kehittämishankkeita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Työttömyys
Työllisyys
Viestintä
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Koko väestö
Organisaatiot
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemusasiantuntijat tuovat työttömien omaa ääntä tiedotusvälineisiin ja työllisyyspalveluihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Kuntouttava työtoiminta
Aikuissosiaalityö
Työllisyys
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalipalvelut ovat yksi asiakkaan työkyvyn ja työllistymisen tuen toimijoista.  Tavoitteena on lisätä palvelujen ja toimijoiden välistä yhteistyötä.