Työllisyys

Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Työtoiminnasta työelämään -hanke vahvistaa helsinkiläisten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja työelämätaitoja parantamalla Stadin soten työtoiminnan asiakkaiden palvelumahdollisuuksia. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hämeenlinna
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TyöParkki tarjoaa työllistymisen kynnyksettömän kohtaamispaikan. Se mahdollistaa asiakkaille neuvontaa, ohjausta ja erilaista työelämään liittyvää tukea.

Themes
Työkyky
Työllisyys
Blogikirjoitus
Ingress

Työttömyydessä sairastuttaa myös byrokratia ja asioiden selvittely ja setviminen. Siis järjestelmä itsessään.

Themes
Työkyky
Työllisyys
Blogikirjoitus
Ingress

Työkyvyn heikentymisen taustalla saattavat vaikuttaa haasteelliset ja kompleksiset asiat.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Kestävä kehitys
Sosiaalinen kestävyys
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Työllisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Organisaatiot
Työikäiset
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalinen kädenjälki -verkosto ja hankeperhe edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja etsii ratkaisuja työvoiman kohtaanto-ongelmaan.

Themes
Työkyky
Työllisyys
Blogikirjoitus
Ingress

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu siirtyi vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Osallisuus
Palvelujärjestelmä
Työllisyys
Asiakasosallisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkirjaksi kuvattu Osallisuuspolku kokoaa pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työ-/toimintakyvyn tukea tarvitsevan nuoren työllistymiseen etenevän palvelupolun vaiheet, joiden kautta voidaan poist

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelman laajentaminen on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Työllisyys
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keusoten vammaisten palveluissa on kehitetty laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pudasjärvi
Aihealueet
Osatyökykyisyys
Työkyky
Työllistyminen
Yhteistyö
Työllisyys
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pudasjärven yrittäjille on koottu tukiverkosto täsmätyökykyisten työllistämisen tueksi.