Terveyspalvelut

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Saatavuus
Terveyspalvelut
Moniammatillisuus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omatiimimallin avulla on tarkoitus turvata palvelujen saatavuus ja jatkuvuus. Kaikille Hyva:n asiakkaille on nimettynä omatiimi.

Themes
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Uutinen
Ingress

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutettiin vuosina 2020–2023. Hyvinvointialueet kuvasivat ohjelman aikana Innokylään lähes tuhat toimintamallia.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Perusterveydenhuolto
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoitotyön asiantuntijoiden nykytilaselvitys; asiantuntijatehtävät, resurssit, koulutustausta...

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaaliala
Terveyspalvelut
Kotiutus
Kotona asuminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tulkoti -hankkeessa on edistetty kotiutumisen kokonaisuutta monilla eri toimenpiteillä työpajatyöskentelyn kautta ja eri palveluissa vahvistamalla ja kehittämällä käytäntöjä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Terveyspalvelut
Kotihoito
Kotiutus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päivitetty perustason vuodeosastoille kotiutumisen tarkistuslista ja mukaan annettavien lääkkeiden ohje.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Neuvonta
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialue muodostuu 23 kunnasta. Keväällä 2022 alettiin valmistautua hyvinvointialueen alkuun liittyvään viestintään.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Turku
Aihealueet
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Palvelumuotoilu
Terveyspalvelut
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Seksitautien palvelupolun muodostaminen ja kehittäminen asiakkaan oikean palvelun löytämisen helpottamiseksi sekä palvelun sujuvoittamiseksi Turussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Terveyspalvelut
Saatavuus
Hoitotakuu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ratkaisijatiimimallin avulla pyritään nopeuttamaan ja sujuvoittamaan asiakkaiden pääsyä oikea-aikaisesti oikeisiin palveluihin terveysasemapalveluissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Digitaaliset palvelut
Terveyspalvelut
Etäpalvelu
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalinen sote-keskus HyVä-digi on osa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-palvelu-tuotantoa.​ Yksikkö palvelee kaikkia hyvinvointialueen asiakkaita chatissa, vide

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Haavanhoidon keskitetyllä mallilla pyritään kehittämään haavanhoitojen toteutusta perusterveydenhuollossa vastaamaan paremmin asiakkaiden, työntekijöiden, tuottajaorganisaation ja yhteiskunnan tarp