Terveyspalvelut

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli kuntien perusterveydenhuollon tietojen siirtämisestä hyvinvointialueen käyttöön. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Lääkehuolto
Terveyspalvelut
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Hoitotakuu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnan tavoitteena on tukea muita terveydenhuollon ammattilaisia sellaisissa tehtävissä, joissa farmaseuttien ja proviisorien asiantuntemusta voidaan hyödyntää. Näin vapautetaan ammattilaisten t

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Terveyskeskukset
Terveyspalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kun asiakkaan asia ei ratkea ensikontaktissa, siirtää asiakasohjaus asian oman terveysaseman hoitoa koordinoiville ammattilaisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pudasjärvi
Aihealueet
Työkyky
Terveyspalvelut
Työttömyys
Osatyökykyisyys
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työttömien terveystarkastuksissa arvioidaan asiakkaan terveyttä ja työkykyä. Työkyvyn arviointi edellyttää selkeää toimintamallia.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pohjois-Savon hyvinvointialueen kestävän kasvun ohjelman hanke on nimeltään Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vammaispalvelut
Vammaisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Sosiaaliala
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vammaisasioiden osaamiskeskus keskittää hyvinvointialueiden tasolla vammaisten henkilöiden palveluihin liittyvän erityisosaamisen, vahvistaa palveluiden integraatiota ja eri ammattilaisten välistä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Pitkäaikaissairaat
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Terveyspalvelut
Avosairaanhoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Seurantamallin tavoitteena on aikaisemmin diagnosoitujen pitkäaikaissairauksien hoidon ja seurannan standardointi, systematisointi ja toiminnan yhdenmukaistaminen Pirkanmaan sotekeskuksissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Sosiaalipalvelut
Asumispalvelut
Päihdepalvelut
Terveyspalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sote -palvelut yhdistävä monialainen ja jalkautuva työskentelymalli erityisen tuen tarpeessa oleville asunnottomille tai asunnottomuusuhan alla oleville nuorille nuorten asunnottomuuden ehkäisemise

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Yhteistyö
Kolmas sektori
Terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Asukas
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä on tiivistänyt yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä terveyserojen kaventamiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasosallisuuspajoissa ammattilaiset ja asiakkaat kehittävät yhdessä asiakastyötä ja palveluja fasilitaattorin tuella.