Hoitotakuu

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Hoitotakuu
Avosairaanhoito
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveys -ja hoitosuunnitelma (tehosu) laaditaan potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten toimesta yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Avosairaanhoito
Digitaaliset palvelut
Psykososiaalinen menetelmä
Hoitotakuu
Omahoito
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Henkilö saa hoidon tarpeen arvion, hoitosuunnitelman ja ajan varauksen mielialaoireissa jokaisena arkipäivänä. Välineinä Päijät-Sote sovellus ja terapianavigaattori.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Prosessien kehittäminen
Yhteiskehittäminen
Mielenterveyspalvelut
RRP
Hoitotakuu
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuella Oulussa Tuiran ja Kontinkankaan sote-keskuksissa terveyden - ja sairaanhoidon palveluiden ja mielenterveyspalveluiden monipalveluasiakkaiden hoidon jatkuvuuden

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hoitotakuu
Vastaanotto
Moniammatillisuus
Prosessien kehittäminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoidon jatkuvuusmallilla edistetään hoidon jatkuvuutta nimeämällä väestölle omalääkäri ja -hoitaja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hoitotakuu
Avosairaanhoito
Moniammatillisuus
Tiimityö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa terveyskeskuksen henkilökunta jaettiin tiimeihin ja kuntien alueen väestö tiimeille. Jaossa hyödynnettiin potilastietojärjestelmiä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Arviointi
Perustason mielenterveyspalvelut
Hoitotakuu
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sujuvan hoitoon ja palveluun pääsyn kehittämiseksi oli Nuorten Matalan yksiköihin tarpeen perustaa sote-palveluiden arviointitiimit.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hoitotakuu
Tietojohtaminen
Perusterveydenhuolto
Avosairaanhoito
Suun terveydenhuolto
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoitoon pääsyn seuranta on lakisääteinen tehtävä,  joka on kuvattu Terveydenhuoltolaissa 30.12.2010/1326.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Terveyspalvelut
Saatavuus
Hoitotakuu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ratkaisijatiimimallin avulla pyritään nopeuttamaan ja sujuvoittamaan asiakkaiden pääsyä oikea-aikaisesti oikeisiin palveluihin terveysasemapalveluissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Tietojohtaminen
Hoitotakuu
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luodaan sote-kirjaamisen moniammatillinen verkostorakenne hyvinvointialueelle

Yhdenmukaistetaan kirjaamisen perehdytystä ja osaamista 

Ajantasaistetaan kirjaamisen ohjeita

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hoitotakuu
Hyvinvointialue
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perusterveydenhuollon kiireetöntä hoitoonpääsyä koskeva lainsäädäntö muuttui 1.9.2023. Muutos tiukensi hoitoonpääsyn enimmäisaikoja.