THL:n RAI-järjestelmä johtajan työvälineenä -kokonaisuuden toimintamalleissa tuodaan esille erilaisia tapoja hyödyntää RAI-tietoa johtamisessa ja vertailukehittämisessä. Kokonaisuus sisältää tällä hetkellä lähijohtamiseen liittyviä toimintamalleja. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
RAI-järjestelmä johtajan työvälineenä
Lyhyt kuvaus

THL:n RAI-järjestelmä johtajan työvälineenä -kokonaisuuden toimintamalleissa tuodaan esille erilaisia tapoja hyödyntää RAI-tietoa johtamisessa ja vertailukehittämisessä. Kokonaisuus sisältää tällä hetkellä lähijohtamiseen liittyviä toimintamalleja. 

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kokonaisuuden tarkoituksena on tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen, joka tarkoittaa parhaimmista käytännöistä oppimista ja yhdessä tekemistä.

Tavoitteena on tarjota asiantuntemusta syventävää tietoa ja konkreettisia työvälineitä johtamisen tueksi iäkkäiden palveluissa. Toimintamallit edistävät yhtenäisten käytäntöjen juurtumista, vertailukehittämistä ja RAI-tiedon käyttöä johtamisessa ja asiantuntijatyössä. 

Lähijohtamiseen tarkoitettuja toimintamalleja ovat:

  1. Toimintamalli RAI-arviointitoiminnan laadun johtaminen auttaa lähijohtajaa hahmottamaan, mitä asioita hänen tulee johtaa ja kehittää, jotta RAI-arviointiprosessi voi toteutua parhaalla mahdollisella tavalla. Toimintamallin käyttö on tarkoituksenmukaista silloin, kun RAI-järjestelmä on otettu käyttöön ja organisaatiossa lähiesihenkilöiden tehtäviin kuuluu RAI-arviointitoiminnan laadun johtaminen.
  2. Toimintamalli RAI-toimintayksiköiden reilu vertailu auttaa lähijohtajaa löytämään reilun vertailun RAI-toimintayksikön ja tarkastelemaan RAI-vertailutiedon perusteella eroja ja yhtäläisyyksiä oman yksikön ja muiden samankaltaisten yksiköiden välillä. Toimintamallin käyttöönotto on tarkoituksenmukaista, kun RAI-arviointitoiminta on johdettu ja RAI-arviointitieto on luotettavaa sekä lähijohtajan tehtäväiin kuuluu RAI-tiedolla johtaminen ja vertailukehittäminen.
  3. Toimintamalli RAI-vertailutiedon käyttö yksikön toiminnan tarkastelussa ja kehittämisessä auttaa lähijohtajaa huomioimaan oman roolin ja henkilöstön roolit yksikön toiminnan kehittämisessä. Toimintamallin käyttöönotto on tarkoituksenmukaista, kun RAI-arviointitoiminta on johdettua, RAI-arvioinnit tuottavat laadukasta tietoa, RAI-toimintayksiköiden vertailu on reilua ja tarkoituksellista sekä RAI-tietoa hyödynnetään toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.
Toimiaika

Toimintamallikokonaisuus on julkaistu huhtikuussa 2024.

Toimijat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja yhteisrahoitteiseen RAI-vertailukehittämiseen osallistuvat organisaatiot

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Rauha Heikkilä
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
rauha.heikkila@thl.fi

Tekijä

Rauha Heikkilä

Luotu

19.01.2024

Viimeksi muokattu

18.04.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kansallisesti käytössä oleva RAI-arviointivälineistö mahdollistaa iäkkäiden palvelutarpeiden yhtenäisen ja kokonaisvaltaisen arvioinnin sekä vertailukelpoisen tiedon saamisen iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeista ja palveluista. Tavoitteena on vahvistaa iäkkäiden yhdenvertaisuutta palveluissa ja palvelujärjestelmässä, parantaa tietopohjaa iäkkäiden palveluista ja mahdollistaa palvelujen laadun seuranta. 

RAI-arviointivälineistö otettiin vanhuspalvelulain velvoittamana kansallisesti käyttöön vuonna 2023. RAI-välineistöä on käytetty kuitenkin monissa organisaatioissa ja alueilla jo yli 20 vuoden ajan. Myös RAI-vertailukehittämisellä on siten pitkät perinteet. RAI-vertailukehittämisessä johtajat ja asiantuntijat hyödyntävät RAI-vertailutietoa palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa. Tavoitteena on tuottaa asiakkaille laadukkaita palveluja sekä kehittää ja jakaa käytäntöjä, joilla resursseja hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. 

RAI-järjestelmä on standardoitu välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja asiakas-, hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Vanhuspalvelulaki osaltaan velvoittaa hyvinvointialueita käyttämään RAI-välineistöä iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa. RAI-järjestelmä palvelee sote-uudistuksen tavoitteita eli palveluissa syntynyt tieto otetaan hyötykäyttöön. RAI-arviointitiedon pohjalta syntyy kansallinen tietovaranto. 

THL:n muodostaa RAI-arvioinneista asiakasryhmiä koskevaa vertailutietoa RAI-vertailutietokantoihin. THL:n koordinoima yhteisrahoitteinen RAI-toiminta tarjoaa laajat RAI-vertailutietokannat tiedolla johtamisen ja vertailukehittämisen tueksi.