Arviointi

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Palvelutarve
Toimintakyky
Arviointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois - Pohjanmaan hyvinvointialueen tavoitteena on, että RAI käytössä kaikissa ikäihmisten palveluissa viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Ensihoito
Kuntoutus
Apuvälineet
Arviointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perusterveydenhuollon apuvälinepalveluissa ja ensihoidossa käyttöönotettava toimintamalli, jossa ikääntyneen asiakkaan kuntoutustarve arvioidaan ensikontaktissa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Ikääntyminen
Toimintakyky
Arviointi
Johtaminen
Tietojohtaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lähiesihenkilön RAI-tiedolla johtamisen tueksi on Pirkanmaalla luotu yhdenmukainen vuosikello.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Monialaisuus
Arviointi
Prosessien kehittäminen
Palvelutarve
Perhepalvelut
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvaus lapsen tai nuorten palvelutarpeen arvioinnin prosessista monialaisen työn näkökulmasta. Kuvataan monialaisen tapaamisen toimintamallia lapsiperheiden sosiaalityössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Arviointi
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kypsyysarvioinnin tarkoituksena oli luoda ymmärrystä Lapin hyvinvointialueen organisaatioiden kypsyydestä tuottaa digitaalisia palveluita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Savo
Aihealueet
Arviointi
Lastensuojelu
Monialaisuus
Palvelutarve
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintakortit ohjaavat laadukkaaseen monitoimijaiseen yhteistyöhön lapsen asioissa ja niillä kuvataan, kuinka lapseen liittyvän huolen puheeksi ottamisesta edetään lastensuojeluilmoituksen tai yht

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Arviointi
Osallisuus
Lastensuojelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhdessä -arviointityöväline on kehitetty monitoimijaisen arvioinnin tueksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Päijät-Häme
Uusimaa
Aihealueet
Arviointi
Lastensuojelu
Perhepalvelut
Osallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monitoimijainen arviointi on yhdessä lapsen, hänen perheensä ja muun ammattilaisverkoston kanssa tehtävää työskentelyä lastensuojelussa tai muissa lapsiperheiden palveluissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Arviointi
Arviointi ja tiedonkeruu
Tiede ja tutkimus
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa kuvataan HTA:n sijoittuminen teknologian elinkaarimalliin nojaten.

Themes
Arviointi
Kuvaa ja jaa
Työkalu