Arviointi

Suodata hakutuloksia
Themes
Arviointi
Digitaaliset palvelut
Blogikirjoitus
Ingress

Digitaalisten terveydenhuollon menetelmien arviointi keskittyy digitaalisiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin tuotteisiin ja palveluihin, joita voivat hyödyntää sote-alan ammattilais

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

THL:n RAI-järjestelmä johtajan työvälineenä -kokonaisuuden toimintamalleissa tuodaan esille erilaisia tapoja hyödyntää RAI-tietoa johtamisessa ja vertailukehittämisessä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Arviointi
Perustason mielenterveyspalvelut
Hoitotakuu
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sujuvan hoitoon ja palveluun pääsyn kehittämiseksi oli Nuorten Matalan yksiköihin tarpeen perustaa sote-palveluiden arviointitiimit.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Monialaisuus
Arviointi
Lastensuojelu
Sosiaalihuolto
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen reflektion tukiväline (MORE) tukee ammattilaisia monialaista tukea tarvitsevan lapsen tilanteen tarkastelussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Laatutyö
Lainsäädäntö
Arviointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on laatia ja ottaa käyttöön 1.4.2022 lähtien RAI-mittareihin pohjautuvat palvelujen myöntämisen perusteet.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Arviointi
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Monialaisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avopediatriatoiminnassa olennaista on jalkautuminen perusterveydenhuoltoon lähelle perheiden arkea ja tiivis yhteistyö perustason toimijoiden kanssa.

Themes
Arviointi
Innovaatiot
Blogikirjoitus
Ingress

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu- ja pilotointihankkeessa on kehitetty työkalu, jonka avulla voidaan validoida ja arvioida sosiaalisia innovaatioita. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotona asuminen
Kuntoutus
Tiimityö
Mentorointi
Arviointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on alettu jalkauttaa yhtenäisiä kotikuntoutuksen sekä arviointi- ja kuntoutusyksiköiden toimintamalleja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Prosessien kehittäminen
Arviointi
Tietojohtaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

RAI-toimintayksiköiden reilu vertailu -toimintamalli lähijohtajille ja asiantuntijoille iäkkäiden henkilöiden palvelujen johtamiseen ja kehittämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Aihealueet
Integraatio
Arviointi
Hyvinvointialue
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

SCIROCCO-mittari (SCIROCCO - Scaling integrated Care in Context) on organisaatioiden itsearvioinnin ja integraation kehittämisen työkalu, jolla arvioidaan integraatiovalmiutta 12:lla eri osa-alueel