Laatutyö

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Laatutyö
Asiakasosallisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemustoiminnan vastuullisuuden sydän merkitsee, että kokemuskoulutuksia järjestävä organisaatio koordinoi ja tukee kokemustoimintaa vastuullisesti myös koulutusten jälkeen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Laatutyö
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Selvitys ja vertailua muualla käytössä oleviin kotihoidon laatumittareihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Johtaminen
Laatutyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli hyödyntää RAI-tietoa johtamisessa ja panostaa RAI-arviointien laadukkaaseen toteutukseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Laatutyö
Digitaaliset palvelut
Osaaminen
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson hyvinvointialueella on käytössä Laatuportin Digitaaliset laitepassit -järjestelmä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Laatutyö
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Itsenäistyminen on vaativa prosessi ja jälkihuollon tehtävä on tukea nuorta aikuisuuden kynnyksellä. Tätä työtä edistämään olemme luoneet erilaisia käytännönläheisiä työvälineitä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Laatutyö
Lainsäädäntö
Arviointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on laatia ja ottaa käyttöön 1.4.2022 lähtien RAI-mittareihin pohjautuvat palvelujen myöntämisen perusteet.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Digitaaliset palvelut
Yhteiskehittäminen
Kokemustieto
Laatutyö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on kerätä ja raportoida asiakaspalautetta Kainuun hyvinvointialueella yhtenäisellä tavalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Laatutyö
Johtaminen
Ilmiöt
Poikkeusolot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Henkilöstön riittävyys on turvattava myös virka-ajan ulkopuolella. Ratkaisuksi Etelä-Savon hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluihin on kehitetty päivystävän esihenkilön toimintamalli. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Omavalvonta
Laatutyö
Vaikuttavuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omavalvonta sanoista teoiksi. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointialue
Asiakaslähtöisyys
Kokemustieto
Laatutyö
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaan kokemuksen mittaaminen on tärkeä osa palvelujen laadun ja toiminnan kehittämistä. Kerätty palaute ei vaikuta, jos sitä ei käsitellä.