Laatutyö

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Aihealueet
Kotihoito
Vanhuspalvelut
Indikaattorit
Laatutyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

En enkät gällande hemvårdens kvalitet utformas för klienter, anhöriga och personal.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen-projektissa THL kehittää ja mallintaa yhdessä hyvinvointialueiden kanssa tavan, jolla rakenteellisen sosiaalityön tieto tuotetaan yhtenäisellä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Aihealueet
Kotihoito
Indikaattorit
Vanhuspalvelut
Laatutyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

En enkät gällande hemvårdens kvalitet utformas för klienter, anhöriga och personal.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kansallinen laatusuositus käsittelee parantumattomasti sairaan tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan palliatiivista hoitoa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Palliatiivinen hoito
Laatutyö
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kotisairaala
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimenpidekoodit on tarkoitettu käytettäväksi soveltuvin osin kaikissa palliatiivista hoitoa toteuttavissa yksiköissä.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hankkeessa kehitetään ratkaisuja kotona asumisen tueksi sekä kotihoidon laatua ja vetovoimaisuutta teknologian hyödyntäminen.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaa on heterogeeninen ja ketterästi yhteiskehittävä hyvinvointialue.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Satakunnan TulKoti–hankkeessa hyödynnetään aikaisemmassa valmistelussa tehdyn Ikästrategian tavoitetta luoda Satakuntaan asiakaslähtöinen ja toimiva ikääntyneiden palvelujen kokonaisuus. 

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on luoda sujuvat yhteistyöprosessit palveluneuvonnan ja -ohjauksen, asiakasvastaavien sekä iäkkäiden kotihoidon, asumispalvelujen, sotekeskuksen ja sairaalan kotiutuksen osa

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus